Højsletten

Højsletten, som er afdelingens navn, har årsag i en fjern fortid, byudviklingen har forlængst fjernet indtrykket af nogen slette. Afdelingen ligger meget centralt i byen og består af nyere boligbebyggelser ved Sadolinsgade og på et hjørne ved Allègade.

Der er indrettet varierende boligstørrelser, for familier, for ældre og et antal ungdomsboliger. Med den centrale beliggenhed er der begrænsede friarealer, men til gengæld er der umiddelbar adgang til de fine parkanlæg og stierne langs Odense Å.

Indenfor gangafstand har man alle byens faciliteter, skoler, offentlige institutioner og knudepunktet for alle buslinier, m.v. Ungdomsboliger kan søges via www.studiebolig-odense.dk

Dokument
Energimærkning Lahnsgade
Energimærkning Allegade
Ordensreglement
Vedligeholdelsesreglement

Ejendomskontor

Ejendomskontor
Nedergade 25, st. mf
5000 Odense C

Kontorets åbningstider
  • Mandag, onsdag, fredag 08.30-09.30
  • Torsdag 14.30-15.30

Retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail. Ejendomsmesteren tjekker typisk kun sin e-mail én gang pr. arbejdsdag. Skriv gerne et tlf. nr. i din mail, så ejendomsmesteren kan kontakte dig. Ved alvorlige skader udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid, skal du benytte nødhjælpslisten.

For øvrige retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail læs her.

Nødhjælp

Opstår der uopsættelig fejl eller skade i lejlighedens installationer f.eks. RØR OG RADIATORSPRÆNGNINGER skal ejendomsmesteren kontaktes.
Ejendomsmesterens telefonnr. er 66 17 94 02 , men træffes han ikke, kan der rekvireres hjælp på nedenstående telefonnumre.

Skade Kontakt Telefon
Vand, varme og sanitet Viggo Clemmensen A/S 66120000 / 20301617
Elektriske installationer Lindpro A/S 66156585
Elevator 3e Elevator 26300111
Antenneforhold Sadolin./Lahns. Glentevejens Antennelaug 66144177 / 82130287
Antennefejlm. Sadolin./Lahnsg. Glentevejens Antennelaug 66144177 / 82130287
Antenneforhold Allég./Godth. Kragsbjerg Antennelaug 66111210
Antennefejlm. Allég./Godth. Dansk Kabel Tv 63113160
Kloak N.C. Johansen 66120607
Låseservice Odense Låseservice A/S 66126815
Afdækning ruder m.v. Falck Danmark A/S (se nedenstående) 70102030

Hvis De rekvirerer hjælp på et af ovenstående numre, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende arbejdsdags kontortid. BEMÆRK! at ved unødige tilkald kan De risikere selv at skulle betale regningen.

Akutte skader

Ved akut opståede skader, f.eks. indbrud, hærværk, brand, storm eller skybrud, hvor der er behov for afdækning, skal Falck kontaktes på 70 10 20 30.
Oplys kundenummer 15154036. Falck kan klare indvendig og udvendig afdækning af bygninger – herunder rudeafdækning samt pumpearbejde og udlån af affugter ved vandskade.