Korsløkkeparken G

Afdelingen er en del af en større samlet etageboligbebyggelse i området mellem Nyborgvej, Ørbækvej og Munkerisvej. Disse tre veje fører al trafik udenom boligområdet, således at der trods de ret store boligafdelinger er klar adskillelse af den eksterne og den interne trafik og derved sikret de gode, store grønne områder til legepladser, ophold og gåture for beboerne.

Vigtig information til fremtidige lejere !!
FAB har en målsætning om at kunne tilbyde sine lejere attraktive og fremtidssikrede boliger. Afdelingen er ved at være så nedslidt og utidssvarende, at den trænger til en gennemgribende renovering. Det gælder blandt andet de tekniske installationer, rørføringer og lign. Derudover står en del af køkkenerne overfor at skulle udskiftes. Der er også et ønske om at gøre en del af lejlighederne mere tilgængelige for ældre og gangbesværede ved bl.a. at etablere elevatorer i nogle af opgangene.
Derfor arbejdes der i øjeblikket med en Helhedsplan, der har til formål at styre denne proces og sikre at renoveringsprojektet sker i overensstemmelse med bebyggelsens kvaliteter og beboernes ønsker. Helhedsplanen har også til formål at sikre økonomien i renoveringsprojektet, således at der kan søges støtte til projektet fra Landsbyggefonden.

Dokument
Vedligeholdelsesreglement
Ordensreglement
Energimærkning - Nyborgvej 289
Energimærkning - Nyborgvej 313

Ejendomsmesterkontor

Ejendomsmesterkontor
Pavillionen, Korsløkkevej 27
5220 Odense SØ

Kontorets åbningstider
  • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 07.30-10.00
  • Torsdag kl. 15.00-16.00

Retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail. Ejendomsmesteren tjekker typisk kun sin e-mail én gang pr. arbejdsdag. Skriv gerne et tlf. nr. i din mail, så ejendomsmesteren kan kontakte dig. Ved alvorlige skader udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid, skal du benytte nødhjælpslisten.

For øvrige retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail læs her.

Nødhjælp

Opstår der uopsættelig fejl eller skade i lejlighedens installationer f.eks. RØR OG RADIATORSPRÆNGNINGER
skal ejendomsmesteren kontaktes.
Ejendomsmesterens telefonnr. er 66 15 66 76, men træffes han ikke, kan der rekvireres hjælp på nedenstående telefonnumre.

Skade Kontakt Telefon
Vand, varme og sanitet Blitek A/S 66159696
Vand, varme og sanitet (for renoveret lejl.) Hauge VVS 66189600
Elektriske installationer Bay-Kastrup, Odense ApS 66129020 / 22249020
Elektriske installationer (for renoveret lejl.) Hauge El 66189600
Ventilationsanlæg og emhætte (for renoveret lejl.) Strato ventilation A/S 87470230
Elevator (renoverede opgange) Schindler elevatorer A/S 70131060
Adgangskontrol/dørtelefon (renoverede opgange) Atea Danmark A/S 70203050
Antenneforhold Glentevejens Antennelaug 66144177 / 82130287
Kloak Øens Kloak & Industriservice A 66104566
Låseservice Odense Låsservice A/S 66126815
Afdækning ruder m.v. Falck Danmark A/S (se nedenstående) 70102030

Hvis De rekvirerer hjælp på et af ovenstående numre, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende arbejdsdags kontortid. BEMÆRK! at ved unødige tilkald kan De risikere selv at skulle betale regningen.

Akutte skader

Ved akut opståede skader, f.eks. indbrud, hærværk, brand, storm eller skybrud, hvor der er behov for afdækning, skal Falck kontaktes på 70 10 20 30.
Oplys kundenummer 15154036. Falck kan klare indvendig og udvendig afdækning af bygninger – herunder rudeafdækning samt pumpearbejde og udlån af affugter ved vandskade.