Vores historie

I dag administrerer vi mere end 8.500 lejligheder, rækkehuse, to families huse og fritliggende huse. Boligerne er fordelt på 90 boligafdelinger på hele Fyn.

1946-04-30

Offentlig støtte til sociale boligbyggerier

På denne dato vedtog Folketinget en lov om offentlig støtte til igangsættelse af sociale boligbyggerier, som skulle tilgodese de mange husvilde, der stod uden bolig, som følge af besættelsen under krigen.

1946-06-03

Et boligselskab fødes

Ved et møde i Odense stiftedes det der dengang hed Odense almennyttige Boligselskab. Den 2. september 1946 godkendte byrådet det nye selskab og gav tilsagn om støtte til det første påtænkte byggeri, på 126 boliger ved Mosegårdens jorder.

1948-01-01

Kilometerhusene

Korsløkkeparkerne er et af boligselskabets flagskibe med 1467 etageboliger og 160 rækkehuse.
Kendetegnet ved afdelingerne er de lange huse der er beliggende ved Nyborgvej i Odense. Byggeriet startede i 1948 og i 1989 flyttede de sidste beboere ind i de ny opførte beskyttede boliger.
I årene 2014 – 2019 vil hele Korsløkken gennemgå en stor forvandling idet alle lejligheder og udendørsarealer renoveres og fremtidssikres.

1951-02-01

Fru Ruth Sørensen

I starten var det Dansk almennyttigt Boligselskab, København, som var forretningsfører, men allerede i 1951 blev den første lokale administration, med fru Ruth Sørensen som forretningsfører, etableret under beskedne forhold i ejendommen Asylgade 22.

1959-02-01

Flytning

I 1959 blev forholdene dog for trange, og man flyttede administrationen til Vestergade 39, 1. Fra 1967 fortsatte Louis Andersen som forretningsfører og der blev indført beboerdemokrati og EDB. I 1972 fik administrationen atter vokseværk, og flyttede ind på 1. salen i den nyere del af “Smedenes hus”, Grønnegade 30. Senere overtages også 2. salen.

1966-08-01

3800 lejligheder og rækkehuse

De tre store boligselskaber i Odense - FAB (os), Boligforeningen Højstrup og Odense Andelsboligforening – gik i 1966 sammen om at bygge bydelen Vollsmose.
Det skulle være en bydel med boliger, skoler, butikker og institutioner.
FAB’s første afdeling i området hedder Fyrreparken og blev opført 1968-1969.
Byggeriet af Birkeparken skete i årene 1972-1977.
Den sidste af FaB’s afdelinger i området – Tjørnehaven – blev opført som rækkehuse.
I alt udlejer FaB ca 1300 lejeboliger i området.

1981-02-07

Ny direktør i boligselskabet

I begyndelsen af 1980’erne skete der atter et chefskifte. Henrik B. Heineke overtog i 1981 posten som direktør for selskabet. Herefter byggedes der videre på det fundament, der allerede var lagt af de 2 forgængere, og desuden tilstræbtes størst mulig udnyttelse af de tekniske fremskridt.

1984-04-02

Odense Sydbanegård

I 1983 købte selskabet Odense Sydbanegård, oprindelig opført af Sydfyenske Jernbane Selskab i 1875-1876, senere brugt som byens rutebilstation. Her lavede selskabet en gennemgribende renovering af bygningerne og fik tilbygget en mødefløj. I slutningen af marts 1984 flyttede administrationen ind i den nye administrationsbygning på Vestre Stationsvej 5, hvor vi stadig har til huse.

1984-04-12

Fyns almennyttige Boligselskab

Samme år skiftede selskabet navn. Fra før at hedde Odense almennyttige Boligselskab, ændrede selskabet sine vedtægter og navn til Fyns almennyttige Boligselskab, for i fremtiden at kunne tilbyde vor service og ekspertise til en større kreds af kommende beboere.

1997-10-01

Beboerne fik endnu mere indflydelse

Før 1970 havde beboerne ikke så meget indflydelse på de almene boliger, som de har i dag.
De havde ret til at udtale sig, men havde ingen beslutningsret. I 1984 blev det vedtaget, at der skulle være beboerrepræsentation i organisationsbestyrelserne, sammen med de politisk valgte. I Oktober 1997 blev denne lov ændret til, at beboerne fik flertal.

2007-01-01

Bent Bøllingtoft ny direktør

Selskabets tidligere økonomichef Bent Bøllingtoft, overtog pr. 1. januar 2007 posten som direktør i boligselskabet.
En åben ledelsesform og et tæt samarbejde med bestyrelsen blev indført. Bent ønskede at boligselskabet skulle blive et godt sted at arbejde og frem for alt en organisation i udvikling.
Bent arbejder for bæredygtige løsninger i nybyggerier og renoveringer.
En af Bent Bøllingtofts filosofier er, at FAB skal ’bygge boliger som vi selv vil bo i’.
Det skal forstås sådan, at FAB i forbindelse med nybyggerier, renoveringer og moderniseringer skal tænke i løsninger, som kan møde de krav som efterspørges af de boligsøgende.
FAB skal tilbyde velindrettede og godt udstyrede boliger som er bygget i gode materialer, så beboerne bliver glade for deres hjem, og samtidig skal det være til en husleje som harmonerer med boligens kvaliteter.

2008-07-01

FAB, Munkebo Andelsboligforening og LAB fusioneres

I 1986 overtog FAB administrationen af Boligselskabet ”L.A.B.-huse” i Fyens Stift. Et boligselskab som var opstået i efterkrigstiden, hvor der var mangel på boliger.
Munkebo Andelsboligforening, som blev bygget for at huse mange af de ansatte på Lindøværftet, blev ligeledes administreret af FAB.

Begge boligselskaber var derfor godt kendt af FAB, da samarbejdet allerede var godt og velfungerende.

Beboerne i det nye fælles boligselskab har opnået en række fordele i forbindelse med fusionen, hvor større effektivitet, og en højere grad af fleksibilitet har været nøgleordene. – Samtidig bevarede beboerne deres fulde indflydelse gennem afdelingsbestyrelserne i de enkelte afdelinger.

2008-10-01

Almene boliger på Odense Havn præmieret

I forbindelse med Arkitekturens Dag tirsdag den 30. september 2008 blev Fyns almennyttige Boligselskabs byggeri på Odense Havn præmieret for ’godt og smukt byggeri i Odense’.

I 2008 har komitéen under Odense Kommune valgt at præmiere to byggerier i Odense, hvoraf de nybyggede almene lejligheder på Englandsgade ved Odense Havn var det ene.

2010-06-16

Indvielse af en ombygget administration

I 2010 kunne FaB fejre færdiggørelsen af ombygningen af selskabets administrationskontor. Ombygningen har været meget omfattende og resultatet er i dag et helt nyt kontor indvendig samtidig med, at de smukke ydre rammer fra den tidligere Sydbanegård er blevet respektret og bibeholdt.

2010-07-01

Fusion mellem to boligselskaber

Fyns almennyttige Boligselskab og Ullerslev Boligselskab fusionerede pr. 1. juli 2010.

Efter enstemmige beslutninger om fusion på de to boligorganisationers repræsentantskabsmøder i efteråret 2009 var det en kendsgerning, at Fyns almennyttige Boligselskab og Ullerslev Boligselskab fusionerede til én samlet boligorganisation med virkning fra 1. juli 2010, hvor det fortsættende navn er Fyns almennyttige Boligselskab.

2011-11-24

Ny formand for Fyns almennyttige Boligselskab

Selskabets nye formand blev Erling Nielsen fra Højstrupparken, hvor han også er formand for afdelingsbestyrelsen.
Erling kommer fra posten som næstformand for organisationsbestyrelsen, som han har haft i 10 år.

Den tidligere formand Henning Hansen var medlem af organisationsbestyrelsen i 25 år og han sad på formandsposten i 10 år.
Igennem sin tid som formand var Henning blandt andet med til et direktørskifte, flere fusioner og en hel stribe af nybyggerier og store renoveringer. Henning har uden tvivl været med til at sætte et stort aftryk på det, som selskabet er i dag.

2012-06-19

FAB bliver Klimakomet

Fyns almennyttige Boligselskabs administrationskontor har siden 2011 været med i Odense Kommunes projekt 'Klimaværket'.
Projektet er en udspringer af bl.a. EU-projektet LoCaRe, og missionen med begge projekter er at øge fokus på klima og nedsætte CO2 udslippet på lokal og regional plan.

Klimaværket i Odense skal være med til at motivere firmaer i Odense til at gøre en indsats for klimaet, styrke konkurrenceevnen og bidrage til en grønnere profil for erhvervslivet.

2013-11-20

Nye mødefaciliteter

I 2013 havde administrationskontoret atter vokseværk og helt nye mødefaciliteter og kontorlokaler til vores tekniske afdeling blev taget i brug.

2014-01-01

FAB ansætter kundechef

Jacob Michaelsen tiltræder pr 1.1 2014 som ny kundechef.
En yderligere styrkelse af kundefokus og en intensiveret strategisk indsats for at realisere bestyrelsens målsætningsprogram, er baggrunden for at FaB opretter stillingen som kundechef.
FaB er i en rivende udvikling med renoveringer til flere hundrede millioner kroner og opbygning af en ny projektafdeling.

Ledige stillinger

I FAB søger vi løbende nye kolleger til spændende og udfordrende jobs.

Nedenfor kan du se vores ledige stillinger og læse mere om arbejdsopgaver, vores krav til faglige kvalifikationer og hvad, vi tilbyder af muligheder.

Søger du praktik og/eller uddannelse eller ønsker du at sende en uopfordret ansøgning, skal du sende ansøgning og CV til info@fabbo.dk.

Vi søger lige nu en studiemedhjælper/praktikant

Studentermedhjælp

 

Vil jeg gerne vide...

Vælg menupunktet ‘login’ øverst på siden. Klik på ‘Boligsøgning og opnotering’

Hvis du ikke er ansøger og har login
:
1.Vælg ‘Boliger’
2.Vælg nu et område du kunne tænke dig at søge/ se mere om.
3.Vælg afdeling ‘Se flere oplysninger’
4.Vælg type, f.eks. ‘3 rums etagebolig’
5.Tryk på knappen ‘Tilføj boligønske’ (gul knap i højre side)
6.Vælg evt. ‘Søg flere boliger i /med ….. ‘
7.Eller tryk på ‘Trin 2′ og udfyld dine oplysninger og fortsæt som det beskrives.
Hvis du har et login i forvejen:
1. Vælg ‘login’
2.Tryk ‘Boligoversigt’
3.Vælg område.
4.Vælg afdeling ‘Se flere oplysninger’
5.Vælg type, f.eks ‘3 rums etagebolig’
6.Tryk på knappen ‘Tilføj boligønske’ (gul knap)
7.Vælg evt. ‘Søg flere boliger i /med ….. ‘
8.Eller tryk på ‘Trin 3′. Husk at gemme oplysningerne til slut.

Vælg menupunktet ‘afdelinger’ øverst på siden.

Find din afdeling på listen og vælg ‘se afdelingsside’

En ny fane åbner og du kan se informationer som kun handler om den valgte afdeling.

Vælg ‘kontakt’ øverst på denne nye side.

Vælg menupunktet ‘afdelinger’ øverst på siden.

Find din afdeling på listen og vælg ‘se afdelingsside’

En ny fane åbner og du kan se informationer som kun handler om den valgte afdeling.

Vælg ‘kontakt’ øverst på denne nye side – rul nedad til du finder nødhjælp.

Dokumenter

Dokument
FABs miljøpolitik
Vedtægter
NemKonto

Vilkår for håndværkere

Dokument
AB 92
Alkohol-, rus- og rygepolitik for håndværkere
Arbejdsklausul
Varmt arbejde
Valg af glans ved maling

Beboerdemokrati

Dokument
Regler og retningslinier
Beboerdemokrati
Forslag til det ordinære beboermøde
FABs organisationsbestyrelse
Referat af seneste Repræsentantskabsmøde

Fandt du ikke hvad du søgte?

Heller ikke i vores FAQ sektion?
Så spørg os da bare. Vi er her for at hjælpe dig.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail

Dit telefonnummer

Dit spørgsmål