Afdelinger - Odense M

VIGTIG INFO: Der er i afdelingen en helhedsplan under udvikling.

Afdelingen er en højhusbebyggelse beliggende med Jens Juels Vej på den ene side og Nyborgvej på den anden og med en god udsigt ind over byen.

Til gengæld for den koncentrerede byggemåde er der blevet nogle meget fine friarealer til legepladser og ophold for beboerne.
Nyborgvej er stærkt trafikeret, men der er tilkørsel og parkering fra den rolige side, som er Jens Juels Vej. Afdelingen råder over 30 garager, hvortil der sædvanligvis er nogen ventetid.

Der er kort afstand til bydelens forretninger, skole m.v. og ikke langt til det store forretningsområde ved Rosengårdscentret.
Mange lejligheder har fået foretaget moderniseringer af køkken eller badeværelse, og der er derved forskelle i huslejen svarende til den afholdte udgift.

Ved Nyborgvej er der bybusforbindelser så at sige næsten til døren.

Se afdelingsside Se boligtyper Se helhedsplan