Fyrreparken - Hvad skal der ske?

Der kommer til at ske store forandringer i Fyrreparken i de kommende år.
På denne side kan du læse om følgende: udvikling i Fyrreparken, genhusning, omdannelse og nedrivning af boliger og om den lovbestemte udviklingsplan.

Om Fyrreparken

Bebyggelsen er opført omkring 1967 og trænger til en renovering, og det gælder blandt andet de tekniske installationer, rørføringer og lign.

Helhedsplan for Fyrreparken

Der arbejdes i øjeblikket med en plan for en renovering/helhedsplan i Fyrreparken. Derudover er boligindretning ikke tidsvarende til nogle af de ønsker man kan have til en moderne bolig, samtidig fokuseres der på at fremtidssikre og gøre området mere attraktivt boligområde.
Endvidere er der et ønske om etablering af elevator i nogle af opgange for ældre og gangbesværede. Boligerne får egne terrasser og altaner og alle udearealer fornyes
Beboerne får ligeledes et fælleshus, som giver plads til det sociale liv i området og som skaber et beboerfællesskab mellem generationer og kulturer.

Udvikling i Fyrreparken

Der kommer til at ske store forandringer i Fyrreparken i de kommende år.

 • Når hele ombygningen er udført i 2023, vil der være nedlagt 26 lejligheder som følge af sammenlagte lejligheder og etablering af porthuller mv.
 • Boligerne renoveres fra perioden 2020 – 2023.
 • Der skabes mere åbenhed mellem Åsumvej og Fyrreparken.
 • En tredjedel af boligerne ombygges til handicapvenlige tilgængelighedsboliger.
 • Badeværelser udskiftes, hvor de eksisterende er utidssvarende.
 • Køkkener udskiftes, hvor de eksisterende er ældre end 10 år.
 • Nedslidte installationer renoveres og udskiftes.
 • Ydervægge efterisoleres og gamle vinduer udskiftes.
 • Boligerne gøres mere attraktive ved bedre lysindfald.
 • Adgangsveje og stier forbedres, så de bliver mere trygge at færdes på.
 • Der opføres et nyt fælleshus med bl.a. vaskeri, forsamlingslokaler og ejendomsmesterkontor.

Genhusning

Du står ikke alene – FAB er forpligtet til at finde en genhusningsbolig til dig.

 • Du genhuses i Odense Kommune – medmindre du ønsker andet.
 • Genhusningen kan foregå både i og uden for Vollsmose.
 • Du får et møde med en genhusningskonsulent, hvor I taler om din/familiens konkrete situation. Det sker 4-8 måneder før du skal flytte.
 • Når FAB kender den nøjagtige tidsplan for, hvornår de enkelte boliger skal rives ned, vil du få besked om det.
 • Du kan læse mere om genhusning i FABs genhusningsfolder her – eller du kan få folderen hos ejendomsmestrene i afdelingen.

Omdannelse og renovering

Når den samlede omdannelse af Fyrreparken er færdig, er der 478 almene boliger i Fyrreparken. Omfanget af ombygningen af de enkelte boliger kan ses i lejlighedskataloget. Du kan finde lejlighedskataloget her.
Boliger der fjernes/nedrives fremgår ligeledes.

De fremtidige huslejer efter renoveringen kan ses i huslejeoversigten.

Ønsker du at læse mere om, hvad der skal ske i Fyrreparken kan du læse mere i informationsfolderen her.

FAB vil løbende orientere om planerne for Fyrreparken med møder, info-foldere og nyhedsbreve.

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at ringe til FAB på telefon 63 12 56 00 – mandag til torsdag kl. 9.00 – 14.00.

Virtuel fremvisning af renoveret bolig i Fyrreparken

Nedenfor kan du gå på opdagelse i en af de nyrenoverede boliger i Fyrreparken. Vi gør opmærksom på, at køkkenindretningen er et beboervalg.

Lovbestemt udviklingsplan

November 2018 vedtog et flertal i Folketinget den lovgivning, der er kendt som ”ghettoplanen” – ”Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”.

Det betyder bl.a., at der skal udarbejdes en udviklingsplan for de hårde ghettoer – og det er bl.a. Vollsmose. Udviklingsplanen skal vise, hvordan andelen af almene familieboliger kan nedbringes til højst 40% inden 2030. Derfor skal der rives boliger ned i Vollsmose. Udviklingsplanen er udarbejdet og kan læses her.

Hvor mange boliger skal rives ned i Vollsmose?

 • Fyrreparken: 26 boliger (FAB).
 • Birkeparken: 200 boliger (FAB).
 • Granparken: 160 boliger (Civica).
 • Lærkeparken: 136 boliger (Civica).
 • Egeparken: 191 boliger (Civica).
 • Bøgeparken: 287 boliger (Civica).

Tidsplan for renoveringen af Fyrreparken

 • Fra maj 2020 til december 2020 ombygges: opgang 114–124
 • Fra oktober 2020 til juni 2021 ombygges: opgang 126–136
 • Fra marts 2021 til november 2021 ombygges: opgang 90–100
 • Fra maj 2021 til februar 2022 ombygges: opgang 102–112
 • Fra september 2021 til april 2022 ombygges: opgang 138–148
 • Fra december 2021 – august 2022 ombygges: opgang 150
 • Fra marts 2022 til marts 2023 ombygges: opgang 154–174
 • Fra september 2022 til maj 2023 ombygges: opgang 62–84

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål vedrørende boliger eller udlejning bedes du kontakte vores kunderådgiver Charlotte.

Har du spørgsmål omkring genhusning bedes du kontakte genhusningskonsulent Peter.

Har du derimod byggerelaterede spørgsmål bedes du kontakte vores projektleder Peter.

Har du spørgsmål henvendt til ejendomsmesteren i Fyrreparken, kan du her finde træffetiderne og adressen for ejendomskontoret i afdelingen.

Charlotte Henriksen
Kunderådgiver

Telefon: 63 12 56 24
Email: ch@fabbo.dk
Peter Hesel
Genhusningskonsulent

Telefon: 22 27 39 44
Email: ph@vming.dk
Peter Rothman Boas
Projektleder

Telefon: 63 12 56 59
Email: pebo@fabbo.dk

Tilmeld dig vores SMS-service

Modtag en SMS med det seneste nye fra Fyrreparken.
Afmeld SMS service

Tilmeld dig vores mailservice

Modtag en mail med det seneste nye fra Fyrreparken.

Oversigt over nyhedsbreve fra Fyrreparken

Dokument
Nyhedsbrev nr. 23 fra Fyrreparken
Nyhedsbrev nr. 22 fra Fyrreparken
Nyhedsbrev nr. 21 fra Fyrreparken
Nyhedsbrev fra Fyrreparken (20)