Hårby Lund

I 2020 tager FAB det første spadestik for byggeriet af 26 almene familieboliger med tilhørende fælleshus ved Hårby Lund, Syrenvej i Hårby.

DGNB certificering

Byggeriet opføres i miljørigtige materialer og certificeres til min. sølv i henhold til bæredygtighedsordningen DGNB. Klimaskærmen tænkes opført i tegl og træ, mens tagene udføres med tagpap og evt. grønne tage for tilbagehold af regnvand. Byggeriet søges generelt løst så CO2 neutralt som muligt.

Om Hårby Lund

I Haarby ved Syrenvej bygger FAB 26 almene familieboliger med et tilhørende fælleshus. Boligerne opføres som
klyngehuse i 1 til 1,5 plan, og placeres omkring boligafdelingens fælleshus og parkeringsplads, der ligger i hjertet af afdelingen. Boligernes størrelse varierer fra de mindste på 75 m² til de største på 115 m², og indrettes som 2-, 3- og 4 rums boliger. Dertil opføres et fælleshus på ca. 100 m2 midt i boligafdelingen.

I Hårby Lund er den forventede indflytning foråret 2022.

Boligernes udtryk

Boligerne er inspireret af Romerhusene i Helsingør, der med deres snoede gade- og stiforløb, giver en varieret og afvekslende bebyggelse, og former et varieret grønt rum i bebyggelsens yderside. Tagene udføres med ensidig taghældning, og alle boliger får egen terrasse orienteret mod sollyset.

Grønt byggeri

LAR systemer
Afvanding fra området søges løst ved LAR systemer, hvor vandet ledes i delvis åbne render til det eksisterende regnvandsbassin, der er etableret syd for grunden. De åbne render, er med til at trække naturen ind i bebyggelsen til gavn og glæde for beboerne, og giver bebyggelsen et grønt præg.

Sundt indeklima i din bolig
I boligerne er der et stort fokus på et sundt indeklima, og derfor afregnes boligens varmeudgift på måling af temperatur, fugt og frisk luft og dermed med udgangspunkt i boligens indeklima.

Beboeren kan selv følge med i indeklimaet vha. af et system, der hjælper beboeren med at finde et passende niveau, så der hverken er for koldt/tørt eller for varmt/fugtigt. Systemet minder også beboeren om at lufte ud.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål vedrørende boliger eller udlejning bedes du kontakte vores kunderådgiver Malene.

Har du derimod byggerelaterede spørgsmål bedes du kontakte vores projektleder Conny.

Mette Petersen
Kunderådgiver

Telefon: 63 12 56 36
Email: mp@fabbo.dk
Malene Martens
Kunderådgiver

Telefon: 63 12 56 33
Email: mbm@fabbo.dk
Conny Krog
Projektleder

Telefon: 63 12 56 53
Email: cokr@fabbo.dk