Højstrupparken

Højstrupparkens afdeling 51 er blandt de bedste eksempler på byggeri af almennyttige boliger i efterkrigsårene.

Helhedsplan for Højstrupparken

Der arbejdes i øjeblikket med en såkaldt Helhedsplan for Højstrupparken, der har til formål at styre denne proces og sikre at renoveringsprojektet sker i overensstemmelse med bebyggelsens kvaliteter og beboernes ønsker. Helhedsplanen har også det formål at sikre økonomien i renoveringsprojektet således, at der kan søges den relevante støtte til projektet fra Landsbyggefonden

Hvorfor skal bebyggelsen renoveres?

Bygningerne og hele boligområdet rummer en lang række kvaliteter og derfor har mange af Højstrupparkens beboere
et stort engagement i området og er rigtigt glade for at bo der. Der er imidlertid en række punkter, hvor bygninger og boliger trænger til renovering. Det gælder blandt andet de tekniske installationer, rørføringer og lign. Derudover er de fleste badeværelser meget små og utidssvarende i deres indretning, og så er der ønske om at etablere elevatorer i nogle af opgangene for ældre og gangbesværede. Derfor skal bebyggelsen renoveres.

Oversigt over nyhedsbreve fra Højstrupparken - Efter afstemningen (d. 6/12/2016)

Dokument
Invitation til informationsmøde om helhedsplan i Højstrupparken
Højstrupparken nyhedsbrev 12
Højstrupparken nyhedsbrev 11
Højstrupparken nyhedsbrev 10
Højstrupparken nyhedsbrev 9

Generel information

Dokument
Byggeven almenhæfte
Afstemning om Helhedsplanen
Genhusningsfolder

Dokumenter tilhørende lejlighedsplaner

Dokument
Lejlighedsplaner for Højstrupparken helhedsplan – afsnit 1
Lejlighedsplaner for Højstrupparken helhedsplan – afsnit 2 og 3

Kontaktoplysninger

Ønsker du yderligere information vedrørende Højstrupparken helhedsplan, er du velkommen til at kontakte:

Tilmeld dig vores SMS-service

Modtag en SMS med det seneste nye fra Højstrupparken.
Afmeld SMS service

Tilmeld dig vores mailservice

Modtag en mail med det seneste nye fra Højstrupparken.