Jens Juels Vej

Korsløkkeparken afd. C også kaldt “de fire høje” er opført i årene 1955-1958 og blandt de første højhuse i Odense.

Helhedsplan for Jens Juels Vej

Den forestående renoveringen vil være så gennemgribende at det kun vil være mulig, hvis Landsbyggefonden bidrager med økonomisk støtte. For at komme i betragtning til renoveringsstøtten hos Landsbyggefonden stiller de krav om, at der udarbejdes en helhedsplan for afdelingen. FAB´s Projektafdeling har gennem en periode arbejdet på en Helhedsplan for Jens Juels Vej. Udover de krav som stilles fra Landsbyggefonden skal helhedsplanen også sikre at renoveringen sker i overensstemmelse med beboernes ønsker samt at bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter sikres.
Arbejdet med helhedsplanen er en langsommelig proces, og det kræver derfor, at I som beboere væbner jer med tålmodighed.

“De fire høje”

Korsløkkeparken afd. C også kaldt “de fire høje” er opført i årene 1955-1958 og blandt de første højhuse i Odense.
De 4 højhuse, som blev tegnet af den lokale arkitekt Jørgen Stærmose, har har en stor historisk arkitektonisk værdi for Odense. Bygningerne bære tydeligt præg, at de i over 60 år har stået i vejr og vind. Der er derfor en lang række punkter, hvor afdelingen trænger til en gennemgribende renovering. Dette gælder blandt andet betonrenovering, kuldebro problemer, dårlige og utætte vinduer og nedslidte/udtjent installationer gamle og nedslidte elevatorerne.

Oversigt over nyhedsbreve fra Jens Juels Vej

Dokument
Jens Juels Vej udlejningsfolder
Nyhedsbrev nr. 6 fra Jens Juels Vej
Nyhedsbrev nr. 5 fra Jens Juels Vej
Nyhedsbrev nr. 4 fra Jens Juels Vej
Nyhedsbrev nr. 3 fra Jens Juels Vej
Nyhedsbrev nr. 2 fra Jens Juels Vej
Nyhedsbrev fra Jens Juels Vej (1)
Jens Juels Vej – Informationsmøde

Virtuel fremvisning af renoveret bolig på Jens Juels Vej

Nedenfor kan du gå på opdagelse i en 2-værelses bolig på Jens Juels Vej 32, 1 (Boligtype B)

 

Nedenfor kan du gå på opdagelse i en 3-værelses bolig på Jens Juels Vej 34, 2 (Boligtype C)

 

Nedenfor kan du gå på opdagelse i en 3-værelses bolig på Jens Juels Vej 24, 7 (Boligtype D)

 

Generel information

Dokument
Genhusningsfolder

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål vedrørende boliger eller udlejning bedes du kontakte vores kunderådgiver Tina.

Har du spørgsmål omkring genhusning bedes du kontakte genhusningskonsulent Peter.

Har du derimod byggerelaterede spørgsmål bedes du kontakte vores projektleder René.

Har du spørgsmål henvendt til ejendomsmesteren på Jens Juels Vej, kan du her finde træffetiderne og adressen for ejendomskontoret i afdelingen.

Tina Rasmussen
Kunderådgiver

Telefon: 63 12 56 31
Email: tira@fabbo.dk
Peter Hesel
Genhusningskonsulent

Telefon: 22 27 39 44
Email: ph@vming.dk
René Rode Andersen
Projektleder

Telefon: 63 12 56 51
Email: rean@fabbo.dk