Kertemindevejs-kvarteret er et udsat boligområde

Kertemindevejs-kvarteret ligger på listen over udsatte boligområder, der blev offentliggjort d. 1 december 2018.

De tre afdelinger som indgår i Kertemindevejs-kvarteret var tidligere en del af Vollsmose, er nu betegnet som et udsat
boligområde. I efteråret 2018 imødekom Transport-, Bygnings- og Boligministeriet en anmodning fra Odense Kommune om at ændre afgrænsningen af Vollsmose. Men i forbindelse med udarbejdelsen af den lovbestemte udviklingsplan for Fremtidens Vollsmose, blev de tre afdelinger i  efteråret 2018.

Området som betegnes som Kertemindevejs-kvarteret består af tre boligafdelinger fordelt på to boligorganisationer:

  • FAB: Tjørnehaven, afdeling 17.
  • Civica: Slåenhaven og Hybenhaven.

I FABs afdeling Tjørnehaven anvendes der bl.a. fleksibel udlejning.