Korsløkken Øst er et ghettoområde

Boligområderne i Korsløkken Øst falder ind under betegnelsen ‘ghetto’ og består af følgende boligafdelinger:

  • FAB: Korsløkkeparken, afdeling 34.
  • FAB: Korsløkkeparken, afdeling, 35.
  • FAB: Korsløkkeparken, afdeling 37.
  • FAB: Korsløkken, afdeling 40.

Hvis et boligområde har stået på ghettolisten fire år i træk, bliver det en hård ghetto og det har store konsekvenser. Hvis Korsløkken fortsat er på ghettolisten i 2021 bliver det en hård ghetto – og så skal andelen af almene familieboliger reduceres til max. 40%.

Vi gør alt hvad vi kan, for at det ikke kommer til at ske. Men det betyder bl.a., at vi skal arbejde med udlejning på en anden måde end hidtil. I den forbindelse gør vi brug af kombineret udlejning.

Kombineret udlejning betyder, at nogle ansøgere kan blive afvist, hvis de f.eks. ikke er i beskæftigelse. I stedet vil de få tilbudt en bolig i en anden boligafdeling, dog ikke i andre udsatte boligafdelinger.

Vi bruger kombineret udlejning i Korsløkken for at undgå at området bliver en hård ghetto, hvilket forhåbentligt betyder at vi kan undgå at skulle rive boligerne ned.

I Korsløkken gør vi også brug af fleksibel udlejning.

Godkendelse af udenlandske uddannelsesbeviser

Vi arbejder på at få Korsløkken af ministeriets liste over ghettoområder og undgå, at området bliver en såkaldt ’hård ghetto’.
Hvis beboere der har en udenlandsk uddannelse, får uddannelsen oversat, godkendt og registreret, kan vi hæve antallet af registrerede uddannelser i Korsløkken. Det er vigtigt, da det tæller positivt i forhold til ministeriets liste.
Før din uddannelse kan blive registreret, skal den oversættes og godkendes. Det kan vi hjælpe dig med.

Læs mere her