Vi ser glade og engagerede medarbejdere som vores DNA

I FAB vil vi have dygtige og engagerede medarbejdere og give vores ansatte de bedste muligheder for at lære nyt og udvikle sig som mennesker.

Derfor vil vi...

arbejde systematisk med at højne trivsel og arbejdsglæde blandt FABs medarbejdere ved at følge, evaluere og målrette vores indsatser

arbejde med kompetenceudvikling af FABs medarbejdere ved at fokusere på fremtidens behov, stille krav til vores ansatte og skabe muligheder, faste rammer og struktur for læring og udvikling

arbejde med at udvikle vores ledere, så FAB har dygtige og empatiske ledere med høj strategisk og taktisk forståelse, blik for både drift og udvikling og stærke kommunikative evner

arbejde for at skabe et lærende fællesskab med en konstruktiv feedback-kultur. En organisation, hvor vi aktivt lærer af vores fejl og hjælper hinanden med at blive bedre på tværs af afdelinger og fagligheder

arbejde på at komme på top 25 for Danmarks bedste arbejdspladser inden 2030 med en arbejdsplads, der præges af tillid, stolthed og fællesskab

Vores medarbejdere siger...

”FAB stiller krav, ligesom jeg selv gør. Derfor bliver jeg klogere for hver dag. Jeg føler mig motiveret, når jeg i samarbejde med gode kolleger får tingene til at gå op i en højere enhed.”

Sune Peter Juul Hansen
Administrativ projektleder