Tankefuld II

I foråret 2019 startede FAB byggeriet af 44 moderne boliger i Svendborg, der står klar til indflytning d. 1. oktober 2020. Boligerne er udlejet, skriv dig op til ventelisten på BoligØen.dk, så du har mulighed for at komme i betragtning, når vi får noget ledigt.

Cittaslow i Svendborg Kommune

Med byudviklingsprojektet Tankefuld er planerne om at opføre verdens første moderne Cittaslow midt i naturen og tæt på alt. Den overordnede vision for Tankefuld er at skabe en attraktiv bydel, som udvikles på et bæredygtigt grundlag i relation til det eksisterende landskab i Svendborg bys vestlige udkant. Cittaslow er et international netværk af mindre byer, der arbejder for at forbedre livskvaliteten for deres indbyggere. I Cittaslow fokuserer man på bæredygtig udvikling, kvalitet frem for kvanti-tet og på at skynde sig langsomt for at give plads til det gode liv.

Et bæredygtigt byggeri

FAB har generelt meget fokus på miljø, bæredygtighed og energirigtige tiltag, og derfor er der også stor fokus på bæredygtighed og lavenergi for Tankefuld etape 2. Projektet udføres iht. den danske bæredygtighedsordning DGNB og målet er at opnå et DGNB sølv certifikat.

Om byggeriet

Tankefuld II

Tankefuld II består af 44 variable og fleksible boliger og en driftsbygning, som skal servicere både Tankefuld I og II. Der er 5 boligtyper på 41- 97 m² alle i et plan, hvoraf 20 boliger er under 55 m². Huslejen i Tankefuld II spænder mellem kr. 3.976 – 6.539 afhængigt af boligens størrelse.

I bebyggelsen er der flere sammenhængende friarealer med åben forbindelse til parkeringsarealer for at fremme fællesskab og tryghed i bebyggelsen. I de åbne fælles friarealerne er der mulighed for at etablerer legepladser, bålpladser eller mulighed for boldspil af mindre karakter. Alle indgange i stueplan udføres med niveaufri adgang for at sikre mest mulig tilgængelighed. Boliger i stueetagen har adgang til lille terrasse.

Materialevalg

Husene opføres på et let skrånende terræn på almindelige randfundamenter og terrændæk, mens ydervægge, bærende skillevægge og etageadskillelse udføres som lette trækonstruktioner med gitterspær på taget. Da bebyggelsen er i 2 etager, foregår adgangen til 1. salen via udvendige trapper, som derfor et synligt element i bebyggelsen. Disse fremstår i galvaniseret stål ligesom altanerne på byggeriet.

Byggematerialet er perfekt til nutidig arkitekturs stramme formsprog, men også fordi træ mindsker udslippet af klimagasser – træ absorberer og lagrer CO2 – og byggeriets påvirkning af miljøet nedsættes. Der anvendes også mindre energi til fremstilling af træprodukter end til produkter i stål eller beton. Træ har desuden høj isoleringsværdi og giver et godt indeklima – og har derudover stor styrke i forhold til sin vægt. Facader beklædes med facadeplader i en mørkbrun farve og gavle beklædes med træ. De bæredygtige tiltag udvides til husenes tage, som i høj grad er aktive enten med solceller, eller som grønne sedum tage.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål vedrørende boliger eller udlejning bedes du kontakte vores én af vores kunderådgivere, Litten eller Alice.

Har du derimod byggerelaterede spørgsmål bedes du kontakte vores projektleder Claus.

Litten Fogt
Koordinerende rådgiver

Telefon: 63 12 56 29
Email: lifo@fabbo.dk
Alice Nelander
Kunderådgiver

Telefon: 63 12 56 35
Email: abn@fabbo.dk
Claus Thrane
Projektleder

Telefon: 63 12 56 57
Email: clth@fabbo.dk