Højstrupvej-kvarteret er et udsat boligområde

Højstrupvej-kvarteret ligger på listen over udsatte boligområder, der blev offentliggjort d. 1 december 2018.

Området som betegnes som Højstrupvej-kvarteret består af fem boligafdelinger fordelt på tre boligorganisationer:

  • FAB: Højstrupparken, afdeling 51.
  • Civica: Højstrupløkken, Uffesvej, Vermundsvej og Højstruphave.
  • Odense Boligselskab: Skjoldsparken.

I FABs afdeling Højstrupparken anvendes der bl.a. fleksibel udlejning.