Kombineret udlejning

Kombineret udlejning har til formål at sikre, at færre uden for arbejdsmarkedet flytter ind i et boligområde. Ordningen giver mulighed for at afvise boligsøgende, der har modtaget offentlig forsørgelse de sidste seks måneder til en ledig bolig i et alment boligområde.

Ved kombineret udlejning afvises borgere, der modtager følgende ydelser:

  • Kontanthjælp.
  • Integrationsydelse.
  • Uddannelseshjælp.
  • Dagpengemodtagere (inkl. sygedagpenge).
  • Førtidspensionister.
  • Borgere i ressourceforløb.

Pt. anvendes kombineret udlejning ikke i FABs afdelinger.