Hvem skal jeg kontakte?

Kontakt din ejendomsmester, når…

–  du skal flytte ind eller ud.

–  du vil søge om forbedringer i din bolig.

– du har brug for tilladelser, til fx at opsætte en vaskemaskine.

Kontakt kundeservice, når…

– du har spørgsmål til din placering på ventelisten

– du har spørgsmål til et boligtilbud du har modtaget eller en tilsendt lejekontrakt

– du har spørgsmål til din husleje

– du har spørgsmål til dit forbrugsregnskab

– du ønsker at opsige dit lejemål

– du har spørgsmål til din flytteafregning

 

Kundeservice kan kontaktes på telefon 63 12 56 00 eller kundeservice@fabbo.dk

 

Kontakt din inspektør, når…

– du påtænker at udføre ændringer i din bolig

– du har spørgsmål som din ejendomsmester i afdelingen ikke kan besvare

– du har spørgsmål til igangværende eller planlagte renoveringer i din afdeling

 

Inspektørerne kan kontaktes på telefon 63 12 56 00.

Telefontid:
Mandag til torsdag 9 – 14

 

Da inspektørerne ofte er på besøg i boligafdelingerne, er det ikke sikkert, at du hver gang vil kunne komme i kontakt med din inspektør i ovenstående tidsrum.

Er din inspektør ikke på kontoret, når du ringer, og kan en kollega ikke besvare dit spørgsmål, så vil der bliver lagt en besked til inspektøren, og du vil efterfølgende blive ringet op.

 

 

Du kan bruge vores AKUT HJÆLP, hvis der opstår et akut problem i din bolig udenfor normal arbejdstid. Vi gør dog opmærksom på, at du indenfor normal arbejdstid skal kontakte din ejendomsmester først. Er det ikke muligt at få fat i ejendomsmesteren, kan du ringe på akut-telefonnummer: 63 12 56 78

Vi gør opmærksom på, at det kun gælder i absolutte nødsituationer såsom: Sprængt vand/varmerør, stoppet toilet, Ituslået rude, indbrud eller lignede (der giver adgang til boligen), brand (i tilfælde af brand – ring 112), ingen el i boligen (tjek først sikringerne og relæet) og ingen varme i boligen (hvis det er mellem november og marts).

Via vores AKUT HJÆLP vil du modtage relevant hjælp og blive viderestillet til en person, der kan hjælpe dig. Du vil derfor blive spurgt om, hvilken afdeling du bor i, og hvad din adresse er.

Hvis De rekvirerer hjælp på ovenstående nummer, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende arbejdsdags kontortid. BEMÆRK! at ved unødige tilkald kan De risikere selv at skulle betale regningen.

Læs mere om vores akut hjælp her (link)

Et EAN-nummer (også kaldet EAN-lokationsnummer) er et unikt nummer, der identificerer enhver offentlig myndighed.

Du har mulighed for at sende elektronisk faktura via vores EAN- nummer.

 

EAN:                   5790 000 394 524

CVR:                   37830011

 

Når du kontakter FAB med diverse forespørgsler kan du i visse tilfælde forvente en længere svartid. På dette link har vi angivet en nogle estimerede svartider på forskellige typer forespørgsler.