Whistleblower-ordning i FAB

Som Almen Boligorganisation er vi ansvarlig for den whistleblowerordning, som du overvejer at foretage indberetning til eller undersøge nærmere. I FAB ønsker vi at have en åben kultur, hvor man kan stå frit frem og indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder om Boligorganisationens aktiviteter, medarbejdere, ledelse, leverandører og lignende, som man har en begrundet mistanke om. FAB finder det vigtigt, at sådanne forhold kommer frem i lyset, og har derfor etableret en whistleblowerordning.

FAB og Kromann Reumert behandler alle oplysninger modtaget via whistleblowerordningen fortroligt og med diskretion. Når du indgiver en indberetning, er alle oplysninger, der indgår heri, beskyttet af tavshedspligt. Din identitet vil således blive holdt hemmelig af dem, der behandler indberetningen og følger op på denne.

Gå til whistleblower-portal her

Whistleblowerpolitik

Dokument
Whistleblowerpolitik i FAB