Fortrin for selvforsørgende

Fortrin på ventelisten gives når ansøgere og alle i husstanden kan dokumentere at:

 • Husstandsmedlemmer mellem 18 og 65 år er selvforsørgende eller under uddannelse.
 • Ansøgere mellem 15 og 65 år aktuelt har – og de seneste tre måneder har haft – en gennemsnitlig bruttoindkomst på 17.120 kr. pr. måned (2020 tal).
 • Ansøgere og dennes husstand mellem 30 og 60 år har færdiggjort en godkendt uddannelse over grundskoleniveau.
  Har du et udenlandsk eksamensbevis/uddannelsespapir? Her finder du en vejledning til godkendelse af uddannelsespapirer.

Ovenstående kriterier gælder for følgende boligafdelinger:

 • Riisingparken afd. 61
 • Korsløkken afd. 34
 • Korsløkken afd. 35
 • Korsløkken afd. 37
 • Tjørnehaven afd. 17 (ikke krav om minimumsindkomst)
 • Højstrupparken afd. 51 (fortrin for selvforsørgende eller under uddannelse)
 • Birkeparken afd. 16 (fortrin for selvforsørgende eller under uddannelse, kun dokumentation for den person som står på lejekontrakten)
 • Fyrreparken afd. 15 (fortrin for selvforsørgende eller under uddannelse, kun dokumentation for den person som står på lejekontrakten)

Ansøgere prioriteres i følgende rækkefølge:

 1. Ansøgere internt i afdelingen.
 2. Par, hvor begge parter er i beskæftigelse.
 3. Par, hvor den ene part er i beskæftigelse, og den anden part er studerende.
 4. To studerende.
 5. Enlig ansøger i beskæftigelse.
 6. Enlig studerende.

Fortrin for pendlere

Fortrin for boligsøgende pendlere i Middelfart

Ansøgere, der bor uden for Middelfart kommune, men arbejder (min. 30 t/u) i en virksomhed beliggende i Middelfart Kommune kan rykke frem på ventelisten i boligafdelingerne i Middelfart Kommune. Boligafdelinger er:

 • Strib.
 • Ejby.
 • Brenderup.
 • Båring.

Dette skyldes, at der er indgået en aftale mellem Middelfart Kommune og de lokale boligorganisationer om særlige udlejningskriterier. Det er dog vigtigt at understrege, at man stadig må forvente ventetid på boliger, også selvom man lever op til kravene for at rykke frem på ventelisten.
For at gøre brug af fortrinsret skal du gøre følgende:

 • Registrere dit fortrin på din ansøgning på boligØen.dk eller kontakt kundeservice.
 • Før indgåelse af lejekontrakt skal du fremsende dokumentation for fortrin (lønsedler/ansættelsesbevis/SU meddelelse).

Fortrin for studerende som bor i almen ungdomsbolig

Der er der fortrinsret til studerende, der har boet i samme støttede ungdomsbolig i mindst to år. Dette fortrin gælder til samtlige FAB boligafdelinger i Odense Kommune. Fortrinsretten gælder i 6 måneder og kan ikke forlænges.

For at gøre brug af fortrinsret skal du gøre følgende:

 • Registrere dit fortrin på din ansøgning på boligØen.dk eller kontakt kundeservice.
 • Før indgåelse af lejekontrakt skal du fremsende dokumentation for fortrin (lønsedler/ansættelsesbevis/SU meddelelse).
 • Nedenfor kan du læse mere om hvem der har fortrinsret.