Fortrin på ventelisten

Du kan få fortrin på ventelisten, når du kan dokumentere nogle forskellige krav, som varierer fra afdeling til afdeling.

Herunder kan du læse om de dokumenter vi har brug for, i forbindelse med din boligsøgning:

 • Er du i arbejde og er mellem 18 og 65 år skal du dokumentere – at du seneste 3 måneder har haft job. Her skal vi bruge en E-indkomst. Den får du ved at sende dit fulde navn samt bopælsadresse til e-indkomst@odense.dk. Herefter vil du modtage E-indkomsten retur i din E-boks i løbet af 1-2 hverdage. Du kan genbruge den samme E-indkomst ved flere tilbud. E-indkomsten kan bruges den løbende måned, før du skal rekvirere en ny.
 • Er du studerende, skal du dokumentere og kunne levere en SU-meddelelse, hvor det fremgår at du modtager SU ved overtagelsestidspunktet for den bolig du søger.
 • Ansøgere og dennes husstand mellem 30 og 60 år har færdiggjort en godkendt uddannelse over grundskoleniveau.
  Har du et udenlandsk eksamensbevis/uddannelsespapir? Her finder du en vejledning til godkendelse af uddannelsespapirer.
 • Skal du dokumentere, at du tjener min. 18.471,98 kr. om måned, skal vi her bruge E-indkomsten. Den får du ved at sende dit fulde navn samt bopælsadresse til e-indkomst@odense.dk. Herefter vil du modtage E-indkomsten retur i din E-boks i løbet af 1-2 hverdage.
 • Ansøgere over 15 år og dennes husstand ikke er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer indenfor indeværende og de forudgående to kalenderår. Du kan hente din straffeattest her.
  Du kan læse mere om, hvorfor og hvornår vi beder om en straffeattest her.

Ovenstående kriterier gælder for følgende boligafdelinger:

 • Fyrreparken afd. 15
 • Birkeparken afd. 16
 • Tjørnehaven afd. 17
 • Tofteparken B afd. 22.
 • Korsløkken afd. 34
 • Korsløkken afd. 35
 • Korsløkken afd. 37
 • Højstrupparken afd. 51
 • Riisingparken afd. 61

Ansøgere prioriteres i følgende rækkefølge:

 1. Ansøgere internt i afdelingen.
 2. Par, hvor begge parter er i beskæftigelse.
 3. Par, hvor den ene part er i beskæftigelse, og den anden part er studerende.
 4. To studerende.
 5. Enlig ansøger i beskæftigelse.
 6. Enlig studerende.

Fortrin for pendlere

Fortrin for boligsøgende pendlere i Odense

Ansøgere, der bor uden for Odense kommune, men arbejder i en virksomhed beliggende i Odense Kommune kan rykke frem på ventelisten i udvalgte boligafdelinger i Odense Kommune.

Fortrinnet skal dokumenteres med ansættelseskontrakt, E-indkomst samt bopælsattest (uden for Odense Kommune). Du får din E-indkomst ved at sende dit fulde navn samt bopælsadresse til e-indkomst@odense.dk. Herefter vil du modtage E-indkomsten retur i din E-boks i løbet af 1-2 hverdage. Du kan genbruge den samme E-indkomst ved flere tilbud. E-indkomsten kan bruges den løbende måned, før du skal rekvirere en ny.

Fortrin gælder for følgende afdelinger: afd. 21 Tofteparken, afd. 25 Herluf Trolle Parken, afd. 26 Niels Bohr Parken, afd. 27 Hindehøjparken, afd. 33 Korsløkkeparken C, afd. 71 Fr. D. VII’s stiftelse, afd. 75 Blangstedgård, afd. 84 Sønderport, afd. 86 Piledammen

Er din samlever i arbejde i en virksomhed, som er beliggende i Odense Kommune?

Kan du som ansøger ikke kan opfylde fortrinnet, som gælder for pendlere, så kan det være at din samlever kan opfylde kriteriet.
Det giver fortrinsret, hvis din samlever kan opfylde kriterierne for brugen af pendler fortrinnet. Det gælder dog kun, hvis i boet sammen i minimum 2 år.

Fortrin for boligsøgende pendlere i Middelfart

Ansøgere, der bor uden for Middelfart kommune, men arbejder (min. 30 t/u) i en virksomhed beliggende i Middelfart Kommune kan rykke frem på ventelisten i boligafdelingerne i Middelfart Kommune.

Fortrin gælder for følgende afdelinger: afd. 50 Ejby, Afd. 52 Båring, Afd. 53 Brenderup,

Dette skyldes, at der er indgået en aftale mellem Middelfart Kommune og de lokale boligorganisationer om særlige udlejningskriterier. Det er dog vigtigt at understrege, at man stadig må forvente ventetid på boliger, også selvom man lever op til kravene for at rykke frem på ventelisten.
For at gøre brug af fortrinsret skal du gøre følgende:

 • Registrere dit fortrin på din ansøgning på boligØen.dk eller kontakt kundeservice.
 • Før indgåelse af lejekontrakt skal du fremsende dokumentation for fortrin (lønsedler/ansættelsesbevis).

 

Fortrin for studerende som bor i almen ungdomsbolig

Der gives fortrinsret til studerende ansøgere, der har eller har haft lejekontrakt i samme støttede ungdomsbolig i mindst to år. Dette fortrin gælder til samtlige FAB boligafdelinger i Odense Kommune. Fortrinsretten gælder i 6 måneder og kan ikke forlænges.

For at gøre brug af fortrinsret skal du gøre følgende:

 • Registrere dit fortrin på din ansøgning på boligØen.dk eller kontakt kundeservice.
 • I forbindelse med dit boligtilbud via BoligØen, skal du uploade og dokumentere dit fortrin ud fra forskellige dokumenter (E-indkomst/straffeattest/SU meddelelse mm.).
 • Ovenstående kan du læse mere om hvem der kan gøre brug af fortrinsret