Offentlig annoncering

Hvis der udlejes via offentlig annoncering, er det en forudsætning, at kommunen og boligorganisationen indgår aftale om, at en del af boligerne i et boligområde, skal udlejes på denne måde.

Kommunen og boligorganisationen aftaler kriterier for, hvem boligerne kan udlejes til. Maksimalt 50 % af de ledige boliger i en afdeling kan lejes ud uden om den almindelige venteliste via offentlig annoncering.

Reglerne om Offentlig Annoncering fremgår af Udlejningsbekendtgørelsen §38.

Kriterier for ansøger i forbindelse med offentlig annoncering

  • Alle medlemmer af husstanden mellem 18 og 65 år er enten selvforsørgende (Udskrift fra E-indkomst – min. 18.471,98 kr. pr. måned) eller studerende (SU-meddelelse)
  • Alle medlemmer af husstanden over 15 år skal levere ren straffeattest
  • Alle medlemmer af husstanden mellem 30 og 60 år skal fremvise en godkendt uddannelse over grundskole niveau.

Udskrift fra E-indkomst kan rekvireres fra Odense Kommunes kontrolgruppe ved at sende en mail til e-indkomst@odense.dk

Ansøgning med den samlede dokumentation fremsendes til kundeservice på mail kundeservice@fabbo.dk  sammen med navne, adresse, telefonnummer og cpr.nr. på alle i husstanden som skal bo i lejemålet. Angiv venligst adresse eller bolignummer.

Regler for offentlig annoncering

Alle ansøgere modtager svar på deres henvendelse, dette for at bekræfte hvorvidt, man er med i lodtrækningen eller ej.

Ansøgeren godkendes ud fra de fremsendte dokumenter, og lige så vel om man har ansøgt i tide.