Offentlig annoncering

Hvis der udlejes via offentlig annoncering, er det en forudsætning, at kommunen og boligorganisationen indgår aftale om, at en del af boligerne i et boligområde, skal udlejes på denne måde.

Kommunen og boligorganisationen aftaler kriterier for, hvem boligerne kan udlejes til. Maksimalt 50 % af de ledige boliger i en afdeling kan lejes ud uden om den almindelige venteliste via offentlig annoncering.

Reglerne om Offentlig Annoncering fremgår af Udlejningsbekendtgørelsen §38.

Kriterier for ansøger i forbindelse med offentlig annoncering

  • Alle medlemmer af husstanden mellem 18 og 65 år er enten selvforsørgende (Udskrift fra E-indkomst – min. 18.471,98 kr. pr. måned),  eller studerende (SU-meddelelse)
    Selvforsørgende i arbejde: Alle medlemmer i husstanden mellem 18 og 65 år skal dokumentere – at man de seneste 3 måneder har haft job. Her skal vi bruge en E-indkomst. Den får du ved at sende dit fulde navn samt bopælsadresse til e-indkomst@odense.dk. Herefter vil du modtage E-indkomsten retur i din E-boks i løbet af 1-2 hverdage. Du kan genbruge den samme E-indkomst ved flere ansøgninger. E-indkomsten kan bruges den løbende måned, før du skal rekvirere en ny.
    Selvforsøgende, studerende: Alle medlemmer af husstanden, som er studerende, skal dokumentere at de studerende i form af at kunne levere en SU-meddelelse, hvor det fremgår at man modtager SU ved overtagelsestidspunktet for den ansøgte bolig.
  • Alle medlemmer af husstanden over 15 år skal levere ren straffeattest – straffeattest må maksimalt være 3 måneder gammelt
  • Alle medlemmer af husstanden mellem 30 og 60 år skal fremvise en godkendt uddannelse over grundskole niveau.

Ansøgning med den samlede dokumentation fremsendes til kundeservice på mail kundeservice@fabbo.dk  sammen med navne, adresse, telefonnummer og cpr.nr. på alle i husstanden som skal bo i lejemålet. Angiv venligst adresse eller bolignummer.

Regler for offentlig annoncering

Alle ansøgere modtager svar på deres henvendelse, dette for at bekræfte hvorvidt, man er med i lodtrækningen eller ej.

Ansøgeren godkendes ud fra de fremsendte dokumenter, og lige så vel om man har ansøgt i tide.