Har du et forslag til afdelingsmødet i din boligafdeling?

 

Sådan gør du:

 • Brug blanketten herunder til at indsende dit forslag. Den kan udfyldes direkte på computer/tablet. Gem filen på din computer/tablet når du har udfyldt den og vedhæft den i en mail.
 • Forslaget skal afleveres eller sendes til formanden for bestyrelsen i din boligafdeling. Hvis ikke der er bestyrelse i din boligafdeling, skal det afleveres til ejendomsmesteren i din boligafdeling. Kontaktoplysningerne står i den indkaldelse som du modtager på mail eller i din postkasse 4 uger før mødet.
 • Send gerne forslaget så tidligt som muligt – især hvis der er økonomi involveret. Så har vi bedre mulighed for at lave beregninger på forslaget inden det fremlægges på afdelingsmødet.
 • Skriv forslaget klart og tydeligt, så der kan stemmes JA eller NEJ til det. Fx ’vi ønsker at etablere en ny legeplads i afdelingen’ eller ’jeg mener, det skal være tilladt at holde hund i afdelingen’. Skriv også en begrundelse for, hvorfor du mener forslaget er en god ide.
 • Drøft gerne forslaget med afdelingsbestyrelsen eller administrationen inden du indsender det. Her kan du også få hjælp, hvis du har spørgsmål til forslag.
 • Forslaget skal være indsendt til afdelingsbestyrelsen eller til ejendomsmesteren senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes.

Forslagsblanket 2024

Dokument
Forslagsblanket 2024

Hvad sker der når du har indsendt dit forslag?

 • Hvis der er økonomi involveret i forslaget, beregner FAB, hvordan det vil påvirke huslejen. Denne beregning vil blive fremlagt på afdelingsmødet.
 • Har vi spørgsmål til dit forslag, så kontakter vi dig.
 • De andre beboere kan stille ændringsforslag til dit forslag på afdelingsmødet
 • Alle beboere i boligafdelingen får dit forslag udsendt senest en uge før afdelingsmødet.
 • Selvom du har stillet et forslag, behøver du ikke være til stede på afdelingsmødet. Du vælger selv, om du gerne selv vil fremlægge forslaget på mødet.

Kontaktoplysninger

Ønsker du yderligere information vedrørende Forslag til afdelingsmødet, er du velkommen til at kontakte:

Majbritt Thomsen
Beboerdemokrati/Administrativ medarbejder

Telefon: 63 12 56 03
Email: mjt@fabbo.dk
Aja Holmboe
Administrativ medarbejder (Barselsvikar)

Telefon: 63 12 56 08
Email: ajho@fabbo.dk
Hanne Rosenberg Christiansen
Chef for beboerdemokrati og udvikling af boligområder

Telefon: 63 12 56 52
Email: haro@fabbo.dk