Har du et forslag til afdelingsmødet i din boligafdeling?

 

Sådan gør du:

 • Brug blanketten herunder til at indsende dit forslag. Den kan udfyldes direkte på computer/tablet. Gem filen på din computer/tablet når du har udfyldt den og vedhæft den i en mail.
 • Forslaget skal afleveres eller sendes til formanden for bestyrelsen i din boligafdeling. Hvis ikke der er en bestyrelse i din boligafdeling, skal det afleveres ellers sendes til FAB. Kontaktoplysningerne står i den indkaldelse, som du modtager 4 uger før afdelingsmødet. Indkaldelsen sendes på mail, medmindre du er fritaget for digital post, så vil den afleveres i din postkasse.
 • Send gerne forslaget så tidligt som muligt – især hvis der er økonomi involveret. Så har vi bedre mulighed for at lave beregninger på forslaget inden det fremlægges på afdelingsmødet.
 • Skriv forslaget klart og tydeligt, så der kan stemmes JA eller NEJ til det. F.eks. ’vi ønsker at etablere en ny legeplads i afdelingen’ eller ’jeg mener, at det skal være tilladt at holde hund i afdelingen’. Skriv også en begrundelse for, hvorfor du mener forslaget er en god ide.
 • Drøft gerne forslaget med afdelingsbestyrelsen eller administrationen inden du indsender det. Her kan du også få hjælp, hvis du har spørgsmål til forslag.
 • Forslaget skal være indsendt til afdelingsbestyrelsen eller til FAB senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes.

Relevante dokumenter

Dokument
Forslagsblanket 2025

Hvad sker der, når du har indsendt dit forslag?

 • Hvis der er økonomi involveret i forslaget, beregner FAB, hvordan det vil påvirke huslejen. Denne beregning vil blive fremlagt på afdelingsmødet.
 • Har vi spørgsmål til dit forslag, så kontakter vi dig.
 • De andre beboere kan stille ændringsforslag til dit forslag på afdelingsmødet
 • Alle beboere i boligafdelingen får dit forslag udsendt senest en uge før afdelingsmødet.
 • Selvom du har stillet et forslag, behøver du ikke være til stede på afdelingsmødet. Du vælger selv, om du gerne selv vil fremlægge forslaget på mødet.

Kontaktoplysninger

Ønsker du yderligere information eller har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen Beboerdemokrati på fællesmailen beboerdemokrati@fabbo.dk eller via nedenstående kontaktoplysninger.

Hanne Rosenberg Christiansen
Chef for Kundeservice og Beboerdemokrati

Telefon: 63 12 56 52
Email: haro@fabbo.dk
Signe Lebahn Offersen
Beboerkonsulent

Telefon: 63 12 56 06
Email: siof@fabbo.dk
Majbritt Thomsen
Beboerdemokrati/Administrativ medarbejder

Telefon: 63 12 56 03
Email: mjt@fabbo.dk
Aja Holmboe
Administrativ medarbejder (barselsvikar)

Telefon: 63 12 56 08
Email: ajho@fabbo.dk