Kommende møder og kurser

Bestyrelsesforum

Torsdag d. 6. juni 2024 kl. 17.00

Tema for mødet: orientering om reorganisering i FAB samt økonomi i bestyrelsesarbejdet.

Tilmeld dig her.

Tilmeldingsfristen er søndag d. 2. juni 2024.

 

Bestyrelsesforum

Torsdag d. 12. september 2024 kl. 17.00

 

Bestyrelsesforum

Torsdag d. 7. november 2024 kl. 17.00

 

 

 

 

 

 

Er du interesseret i FABs organisationsbestyrelse?

Hvis du er interesseret i at høre mere om arbejdet, som organisationsbestyrelsen laver, og måske selv involvere dig i det, så hør mere omkring hvordan dette er muligt i videoen her ved siden af.

Der er valg til organisationsbestyrelsen på det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2023. Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Kørselsgodtgørelse

Som beboervalgt har du mulighed for at få kørselsgodtgørelse/refusion, når du har transport til de kurser og møder, vi holder.

Kører du i egen bil, skal du udfylde en kørselsseddel, som du finder her.

Kører du med offentlig transport skal du indsende din billet, underskrevet af dig selv og formanden (eller kasseren, hvis du selv er formand) til mjt@fabbo.dk.

Parkering

FABs parkeringspladser kan benyttes ved møder og kurser i huset.

Da vi kun har et begrænset antal pladser, kan det være nødvendigt at bruge de omkringliggende betalingsparkeringspladser. I så fald refunderer vi dine parkeringsudgifter (dog ikke parkeringsbøder). Indsend dokumentation for udgiften underskrevet af dig selv og formanden (eller kasseren, hvis du selv er formand) til mjt@fabbo.dk.

Afholdte møder og kurser i 2024

Intro-møde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

Torsdag d. 11. april 2024 kl. 17.00 – ca. 19.30

Kontaktoplysninger

Ønsker du yderligere information eller har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen for Beboerdemokrati og Udvikling af Boligområder (BUB) på fællesmailen beboerdemokrati@fabbo.dk eller via nedenstående kontaktoplysninger.

Hanne Rosenberg Christiansen
Chef for Kundeservice og Beboerdemokrati

Telefon: 63 12 56 52
Email: haro@fabbo.dk
Signe Lebahn Offersen
Beboerkonsulent

Telefon: 63 12 56 06
Email: siof@fabbo.dk
Majbritt Thomsen
Beboerdemokrati/Administrativ medarbejder

Telefon: 63 12 56 03
Email: mjt@fabbo.dk
Aja Holmboe
Administrativ medarbejder (barselsvikar)

Telefon: 63 12 56 08
Email: ajho@fabbo.dk