Jeg vil gerne vide...

Som standard vil huslejen blive opkrævet på et girokort, som du vil modtage sidst på måneden til betaling af næste måneds husleje.
Ønsker du at tilmelde huslejebetalingen til Betalingsservice (PBS) så medbring dit girokort til din egen bank, så tilmelder de betalingen for dig. – Eller du kan tilmelde din husleje til betalingsservice via din netbank.
Boligselskabet kan ikke til- eller afmelde din huslejebetaling til betalingsservice.

Huslejen forfalder til betaling den første hverdag i måneden.

Du vil modtage en betalingspåmindelse, og i den forbindelse vil du også blive opkrævet et gebyr. – beløbet forfalder i det øjeblik, at FAB sender rykkeren.
Dette vil også ske, selvom du ’kun’ betaler din husleje én dag for sent!
Betaler du heller ikke din husleje inden fristen i den første betalingspåmindelse, vil du modtage en ophævelse af lejemålet, og senere vil sagen blive overgivet til advokat.
Husk derfor at betale din husleje til tiden, så du undgår unødige gebyrer og advokatomkostninger.
Boligselskabet giver under ingen omstændigheder henstand med huslejen!

Med mindre du flytter ind i et nybyggeri, så er der tale om genbrugsboliger, som alt efter alder, antal lejere og tidligere renoveringer bærer mere eller mindre præg af at have været beboet før. Du må altså ikke forvente, at alt er nyt i boligen, når du flytter ind, men tingene skal naturligvis fungere efter hensigten.
Hvis du opdager, at der er fejl eller mangler ved din nye bolig, så skal du udfylde en mangelliste, som du kan få udleveret af ejendomsmesteren. – Senest 14 dage efter at du har fået udleveret nøglerne til din bolig, skal du returnere mangellisten til ejendomsmesteren, og så vil han kigge på dine punkter.
Nogle ting vil måske blive udbedret med det samme, mens andre ting blot vil blive noteret, så du ikke hæfter for disse fejl, når du flytter.

I de fleste afdelinger findes der en afdelingsbestyrelse, der fungerer som bindeled mellem beboerne og boligselskabet, og som også står for afholdelse af diverse aktiviteter i afdelingen.
Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på det ordinære afdelingsmøde (beboermøde), der afholdes én gang om året.

Har du interesse i, hvad de laver i afdelingsbestyrelsen, eller vil du selv gerne være med til at arrangere nogle aktiviteter i din afdeling, så kontakt formanden for afdelingsbestyrelsen og hør nærmere.

Du kan læse mere om bestyrelsesarbejdet i en af FAB boligafdeling her.

Relevante dokumenter

Dokument
Vejledning til underskrift af din lejekontrakt
Råderet
FABs genhusningsfolder
Røgalarmer
Boligstøtten
Ansøgning for boligændringer (indenfor boligen)
Ansøgning for boligændringer (udenfor boligen)
Bo sundt
Luft ud
Indflytning og fraflytning
Valg af glans ved maling
El, vand og varme
Indboforsikring
Privat indboforsikring
Regler for husdyrhold
Tips til pools i private haver
Fremleje helt eller delvist regler
Delvis fremlejekontrakt
Fremlejekontrakt
Boligbytte
Retningslinjer for ‘Feriefremleje’ (f.eks. Airbnb)
Opsigelsesblanket
Ansøgning til bi-lejemål

Søg vores boliger på BoligØen

For at kunne søge boliger hos FAB skal du være medlem af BoligØen. BoligØen er et ventelistesamarbejde mellem fem fynske boligorganisationer. Klikker du på 'søg bolig' viderestilles du til BoligØen.dk.

Søg vores boliger på BoligØen