Som beboer i FAB – Fyns Almennyttige Boligselskab – er du en del af et stort fællesskab. Vi udlejer mere end 9.000 boliger, der huser ca. 20.000 beboere i over 100 afdelinger.

Boligerne drives fra beboerdemokratiske principper. Kort fortalt betyder det, at beboernes flertal bestemmer i FAB, både i de enkelte boligområder og i hele organisationen. Det er helt unikt for de almene boliger i Danmark, at beboerne har denne grad af medbestemmelse hele vejen igennem organisationen og det er en styreform, som vi er stolte af i FAB.

Ved at engagere dig i beboerdemokratiet kan du få stor indflydelse på både din egen boligafdeling og dermed din egen bolig, men også på hvordan FAB drives og hvordan vi skal udvikle os.

Afdelingsmødet

På afdelingsmødet har du som beboer mulighed for at få indflydelse på din afdeling. Det er her budgettet fremlægges til godkendelse, og der vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Det er også her du og dine naboer kan komme med forslag til afdelingens drift og udvikling. Forslag skal være indsendt senest 14 dage før mødet.

Alle beboere i afdelingen har mulighed for at møde op til afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer uanset antal medlemmer.

Nedenfor kan du se, hvordan det typiske afdelingsmøde ser ud.

Det sker på afdelingsmødet

 

Formalia:

Der vælges en mødedirigent og nedsættes et stemmeudvalg

 

Beretning:

Afdelingsbestyrelsen (ofte formanden) fortæller om årets gang i afdelingen

 

Økonomi:

Det kommende års budget godkendes ved afstemning. Inden mødet udsendes budgettet til alle beboere, så du har mulighed for at se det igennem.

 

 

Indkomne forslag:

Alle afdelingens beboere kan stille forslag til afdelingsmødet, og det er en god måde at få indflydelse på din afdeling. På mødet vil der blive stemt om alle indkomne forslag.

Du kan finde mere information om forslag til afdelingsmødet her.

 

Valg til afdelingsbestyrelsen:

Der vælges formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på mødet. Er det ikke muligt at vælge en bestyrelse, kan der i stedet vælges en kontaktperson for afdelingen.

Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabet

Læs mere

Kontaktoplysninger

Ønsker du yderligere information eller har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen Beboerdemokrati (BUB) på fællesmailen beboerdemokrati@fabbo.dk eller via nedenstående kontaktoplysninger.

Hanne Rosenberg Christiansen
Chef for Kundeservice og Beboerdemokrati

Telefon: 63 12 56 52
Email: haro@fabbo.dk
Signe Lebahn Offersen
Beboerkonsulent

Telefon: 63 12 56 06
Email: siof@fabbo.dk
Majbritt Thomsen
Beboerdemokrati/Administrativ medarbejder

Telefon: 63 12 56 03
Email: mjt@fabbo.dk