Som beboer i FAB – Fyns Almennyttige Boligselskab er du en del af et stort fællesskab – vi udlejer mere end 8.600 boliger, der huser ca. 20.000 beboere i over 90 afdelinger.

Boligerne drives fra beboerdemokratiske principper. Kort fortalt betyder det, at beboernes flertal bestemmer i FAB, både i de enkelte boligområder og i hele organisationen. Det er helt unikt for de almene boliger i Danmark, at beboerne har denne grad af medbestemmelse hele vejen igennem organisationen og det er en styreform, som vi er stolte af i FAB.

Ved at engagere dig i beboerdemokratiet kan du få stor indflydelse på både din egen boligafdeling og dermed din egen bolig, men også på hvordan FAB drives og hvordan vi skal udvikle os.

Opbygningen af beboerdemokratiet i FAB

 

Organisationsdiagram

Referater fra organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referater fra repræsentantskabet

Læs mere

Afdelingsmødet

På afdelingsmødet har du som beboer mulighed for at få indflydelse på din afdeling. Det er her regnskabet fremlægges og det kommende års budget vedtages. Det er også her du og dine naboer kan komme med forslag til afdelingens drift og udvikling. Forslag skal være indsendt senest 14 dage før mødet (se skabelon nedenfor).

Alle beboere i afdelingen har mulighed for at møde op til afdelingsmødet og hver husstand har to stemmer uanset antal medlemmer.

Nedenfor kan du se hvordan det typiske afdelingsmøde ser ud:

Det sker på afdelingsmødet

 • Formalia
  Der vælges en mødedirigent og nedsættes et stemmeudvalg
 • Beretning
  Afdelingsbestyrelsen (ofte formanden) fortæller om årets gang i afdelingen
 • Indkomne forslag
  Alle beboere kan stille forslag til mødet og det er en god måde at få indflydelse på din afdeling. Brug blanketten nedenfor.

  Afdelingsbestyrelsen skal modtage forslaget senest 14 dage før afdelingsmødet. På mødet bliver der stemt om de indkomne forslag.
 • Økonomi
  Det kommende års budget godkendes ved afstemning. Inden mødet udsendes budgettet til alle beboere, så du har mulighed for at se det igennem.

  Årsregnskabet fremlægges og afdelingsbestyrelsen fremlægger regnskab for deres rådighedsbeløb.
 • Valg til afdelingsbestyrelsen
  Der vælges et antal bestyrelsesmedlemmer alt efter afdelingens størrelse. De fleste afdelinger vælger også formand for afdelingsbestyrelsen hvert andet år.

  Er det ikke muligt at vælge en bestyrelse, kan der i stedet vælges en kontaktperson for afdelingen.

Forslag til det ordinære afdelingsmøde

Dokument
Forslagsblanket 2023

Kontaktoplysninger

Ønsker du mere information om beboerdemokratiet i FAB, er du velkommen til at kontakte os i afdelingen Beboerdemokrati og Udvikling af Boligområder (BUB):

Majbritt Thomsen
Beboerdemokrati/Administrativ medarbejder

Telefon: 63 12 56 03
Email: mjt@fabbo.dk
Aja Holmboe
Administrativ medarbejder (Barselsvikar)

Telefon: 63 12 56 08
Email: ajho@fabbo.dk
Hanne Rosenberg Christiansen
Chef for beboerdemokrati og udvikling af boligområder

Telefon: 63 12 56 52
Email: haro@fabbo.dk