Udsatte boligområder

Listen over udsatte boligområder omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

 1. Andelen af beboere i alderen 18-64 årige, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
 2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
 3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct.
 4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

På listen over udsatte boligområder optræder følgende boligområde:

Parallelsamfund

Ved et parallelsamfund forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

 1. Andelen af beboere i alderen 18-64 årige, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
 2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
 3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct.
 4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

På listen over parallelsamfund optræder følgende boligområde:

Omdannelsesområde

Ved et omdannelsesområde forstås et boligområde, som de seneste 5 år har opfyldt betingelserne for at være et parallelsamfund.

På listen over omdannelsesområder er følgende boligområde:

Hvis et boligområde tidligere har været på listen, er det forsat omfattet af kravet om at gennemføre en lovbestemt udviklingsplan og at reducere andelen af almene familieboliger til max 40% inden år 2030.

Selvom Solbakken/Rising ikke er på listen længere, skal området forsat gennemføre den godkendte lovbestemte udviklingsplan.

Forebyggelsesområde

Ved et forebyggelsesområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 30%, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

 1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 30 pct. (toårigt gennemsnit).
 2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov
  om euforiserende stoffer udgør mindst 2 gange landsgennemsnittet (toårigt
  gennemsnit).
 3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse,
  overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
 4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 65 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

På listen over forebyggelsesområder hvor FAB har boligafdelinger, er følgende boligområde: