Udsatte boligområder

Listen over udsatte boligområder omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 årige, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
  2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

På listen over udsatte boligområder optræder følgende boligområde:

Ghettoområde

Hvad er en ghetto?

Ved et ghettoområde forstås et udsat boligområde, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

FAB har ingen boligområder, der falder ind under betegnelsen ‘ghetto’.

Hårdt ghettoområde

Hvad er en hård ghetto?

Hvis et boligområde har væet på ghettolisten fire år i træk, bliver det en hård ghetto. I en hård ghetto skal andelen af almene familieboliger reduceres til max. 40% inden år 2030.

Boligområdet der falder ind under betegnelsen ‘hård ghetto’ er følgende boligområde: