Udsatte boligområder

Listen over udsatte boligområder omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 årige, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
  2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

På listen over udsatte boligområder optræder følgende boligområder:

Ghettoområde

Hvad er en ghetto?

Ved et ghettoområde forstås et udsat boligområde, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

Boligområderne der falder ind under betegnelsen ‘ghetto’ er følgende boligområder:

Hårdt ghettoområde

Hvad er en hård ghetto?

Hvis et boligområde har væet på ghettolisten fire år i træk, bliver det en hård ghetto. I en hård ghetto skal andelen af almene familieboliger reduceres til max. 40% inden år 2030.

Boligområdet der falder ind under betegnelsen ‘hård ghetto’ er følgende boligområde: