Forretning, fællesskab og klima

Strategi 2023

Hvordan kan vi bidrage til samfundet som alment boligselskab? Hvordan kan vi være med til at skabe en mere bæredygtig verden? Hvordan kan vi gøre en forskel for mennesker og fællesskaber – udover at udleje, drifte og vedligeholde boliger?

Det er spørgsmål, vi har stillet os selv og andre, som kender os. Vi har arbejdet med de svar, vi har fået, og med de gode erfaringer og resultater vi har med i bagagen fra vores strategi fra 2019.

... på vej mod 2030

Vi har også arbejdet med udvalgte verdensmål for at finde ud af, hvad verdensmålene betyder for os i hverdagen, og hvordan vi kan omsætte handlinger til resultater, der gør en forskel – både i det store og små.

Vores nye strategi tager afsæt i syv verdensmål. De fire strategispor, moderne forretning, medarbejdere, den grønne vej og fællesskaber definerer sammen med de udvalgte verdensmål retningen for FAB frem mod 2030. En retning vi arbejder på internt i FAB og som vi eksternt vil indgå relevante partnerskaber omkring.

Vi lever i en foranderlig verden og det sætter aftryk – også på en strategi i FAB. Vi kan af den grund få brug for at justere vores mål og handlinger på vej mod 2030 for fortsat at sikre, at vi er på rette vej.

Vi driver en moderne forretning

Læs mere

Vi går den grønne vej

Læs mere

Vi ser glade og engagerede medarbejdere som vores DNA

Læs mere

Vi understøtter fællesskaber og skaber attraktive boliger til glæde for FABs beboere

Læs mere