Afdelingsbestyrelsen

En af afdelingsbestyrelsens vigtigste opgaver er at arbejde med de ideer og ønsker, der opstår i afdelingen. I afdelingsbestyrelsen kan ideer til ændringer og forbedringer i afdelingen diskuteres og modnes inden de fremlægges til afdelingsmødet.

Det er også vigtigt at bestyrelsen er lydhør og ser tingene ud fra afdelingens ønsker og behov, så beslutningerne er til gavn og glæde for hele afdelingen.

Det er altid godt at drøfte ideer grundigt i afdelingsbestyrelsen og vende dem med administrationen inden noget sættes i gang, så visioner, lovgivning og økonomi hænger sammen.

Det er ofte afdelingsbestyrelsen, som er med til at skabe gode rammer for fællesskabet i afdelingen, fx ved at planlægge sociale arrangementer.

Beboerklager varetages ikke af bestyrelsen, men skal rettes direkte til FABs kundeservice.

Som afdelingsbestyrelsesmedlem har du mulighed for at deltage i kurser, som er relevante for bestyrelsesarbejdet fx gennem Boligorganisationernes Landsforening (BL). Du kan finde en oversigt over de kurser som BL tilbyder her: Kursuskalender (bl.dk)

Ønsker du at tilmelde dig et kursus skal du kontakte BUB-afdelingen (se kontaktinformation længere nede på siden).

Velkommen i afdelingsbestyrelsen

Dokument
Velkommen i afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens 5 bud:

  • Du er valgt til at udvikle og styrke afdelingen efter beboernes ønsker og til at bidrage til et levende beboerdemokrati
  • Du er tillidsmand for alle beboerne i din afdeling – også for de unge, børnefamilierne, de ældre, de psykisk og fysisk handicappede, de nye og de gamle danskere. Du skal altså søge løsninger, der tager højde for de til tider forskellige interesser, der er i din afdeling
  • Du er beboernes kontaktled til organisationsbestyrelsen og administrationen
  • Du er igangsætter – f.eks. af aktiviteter i din afdeling – og skal ikke nødvendigvis udføre alle de praktiske opgaver selv
  • Du skal vide (og vise), at andre beboeres holdninger og meninger er lige så meget værd som dine og afdelingsbestyrelsens

Info til afdelingsbestyrelsen

Når afdelingsbestyrelsen er valgt på afdelingsmødet, kan bestyrelsen vælge konstituere sig med forskellige poster (formand, næstformand, kasserer m.fl.). Om afdelingsbestyrelsen vil konstituere sig, er helt op til jer, der er blevet valgt. Hvis det sker vil vi gerne vide det i BUB-afdelingen, så dette må gerne føres til referat.