Vi driver en moderne forretning

Vi har hjerte som en forening og drives som en forretning. Gennem moderne drift vil vi give vores beboere mest kvalitet for pengene. Vi samarbejder, for sammen kan vi løfte mere og nå længere.

Derfor vil vi...

bevare et højt fokus på effektiv drift og høj service med blik for den medmenneskelighed og ordentlighed, der præger alt, hvad vi gør.

lytte til og inddrage vores beboere, kunder og samarbejdspartnere i løsningen af vores kerneopgaver.

skabe gode betingelser for fremtidens beboerdemokrati.

fastholde og styrke vores position som et af Danmarks store almene boligselskaber.

Vores medarbejdere siger...

”Jeg synes, det er spændende at udforske nye teknologier, der kan optimere vanlige arbejdsgange. Det kommer nemlig både ejendomsfunktionære og beboere til gode. Det handler for mig om at have en naturlig nysgerrighed i sit arbejde og være villig til at prøve noget nyt.”

Morten Jørgensen
Inspektør