Vi understøtter fællesskaber og skaber attraktive boliger til glæde for FABs beboere

I FAB arbejder vi på at skabe rammerne for et godt sted at bo med sunde boliger, et engageret beboerdemokrati og givende fællesskaber i og på tværs af FABs boligafdelinger.

Pejlemærker

I FAB arbejder vi på at skabe rammerne for et godt sted at bo i blandede og velfungerende boligområder.

I FAB styrker og understøtter vi et engageret beboerdemokrati til gavn for beboerne og FABs fremtidige udvikling.

FAB bidrager til et givende samarbejde og fællesskab mellem boligafdelingerne.