Brogården

I en meget flot ældre byejendom er der efter en gennemgribende renovering, som er afsluttet i 1996, blevet ialt 10 lejligheder.

Ejendommen har en meget central beliggenhed i forhold til bymidten i Odense, hvilket til gengæld betyder lidt snævre tilkørsels og parkeringsforhold.

Beliggenheden er lige ud til det langstrakte stisystem langs Odense Å og man har butiksgaderne samt alle de øvrige byfaciliteter så at sige lige uden for døren.

Dokument
Energimærkning Brogården
Ordensreglement
Vedligeholdelsesreglement

Nedergade 25, st. mf
5000 Odense C

Kontorets åbningstider
  • Mandag, onsdag, fredag 08.30-09.30
  • Torsdag 14.30.15.30

Retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail. Ejendomsmesteren tjekker typisk kun sin e-mail én gang pr. arbejdsdag. Skriv gerne et tlf. nr. i din mail, så ejendomsmesteren kan kontakte dig. Ved alvorlige skader udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid, skal du benytte nødhjælpslisten.

For øvrige retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail læs her.

Nødhjælp

Opstår der uopsættelig fejl eller skade i lejlighedens installationer f.eks. RØR OG RADIATORSPRÆNGNINGER skal ejendomsmesteren kontaktes.
Ejendomsmesterens telefonnr. er 66 17 94 02 , men træffes han ikke, kan der rekvireres hjælp på nedenstående telefonnumre.

Skade Kontakt Telefon
Elektriske installationer Lindpro A/S 66156585
Vand, varme og sanitet Viggo Clemmensen A/S 66120000 / 20301617
Antenneforhold Glentevejens Antennelaug 66144177 / 82130287
Kloak N.C. Johansen 6120607
Afdækning ruder m.v. Falck Danmark A/S (se nedenstående) 70102030

Hvis De rekvirerer hjælp på et af ovenstående numre, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende arbejdsdags kontortid. BEMÆRK! at ved unødige tilkald kan De risikere selv at skulle betale regningen.

Akutte skader

Ved akut opståede skader, f.eks. indbrud, hærværk, brand, storm eller skybrud, hvor der er behov for afdækning, skal Falck kontaktes på 70 10 20 30.
Oplys kundenummer 15154036. Falck kan klare indvendig og udvendig afdækning af bygninger – herunder rudeafdækning samt pumpearbejde og udlån af affugter ved vandskade.