Vejen til ladestandere i din afdeling

I takt med det stigende salg af elbiler i Danmark, opstår der også et behov for ladepladser i FABs afdelinger. Etablering af ladestandere gavner både nuværende beboere, men gør også afdelingen attraktiv for nye lejere.

I maj 2022 blev der af Organisationsbestyrelsen vedtaget en fælles strategi for etablering ladestandere i afdelingerne.

Strategien der blev vedtaget indeholder, at afdelingen ejer ladestander og kablerne i jorden, Energi Fyn drifter og administrerer ladestanderne på baggrund af en indgået service- og driftsaftale.

 

Kom godt i gang

Herunder finder du de nødvendige trin, som jeres afdeling i et samarbejde med FABs administration skal igennem, så der kan udarbejdes et forslag, der kan bringes til afstemning på det ordinære afdelingsmøde.

Afdæk jeres behov

Hvor mange ladestandere, der skal etableres i jeres afdeling, afhænger af behovet. Som en del af dette kan der udsendes et spørgeskema, der afdækker hvor mange i afdelingen, der har eller påtænker at anskaffe en el-bil.

FAB anbefaler at starte med 1-2 ladestandere, med henblik på at der kan udbygges når behovet opstår.

 

Fælles eller personlige ladepladser?

Afdelinger med fællesparkering kan etablere fælles ladestandere, der deles af hele afdelingens beboere. Ved opladning afregnes der direkte med den enkelte beboer.

Personlige ladepladser er kun muligt i afdelinger med egen indkørsel. Ved personlige ladepladser er det den enkelte beboer, der afholder omkostningerne.

Placeringen af ladestandere

Når der skal vælges placering, bør det være en central placering, så alle beboere har nem adgang til opladning.

Desuden kan der være forhold omkring strømforsyningen at tage hensyn til, derfor anbefaler vi at el-installatøren også får mulighed for at komme med sit bud på placering, hvis den ønskede placering er langt fra tilslutningsmulighederne.

Ladestanderen bør placeres mellem to parkeringspladser så der er nem adgang.

Om ladestandere skal placeres samlet eller spredt afhænger af afdelingens opbygning. FAB kommer gerne med vores forslag til placering.

Ladestanderne er ejet afdelingen

Det vil kun være afdelingens beboere, der har adgang til opladning.

For at undgå, at elbiler optager ladepladser efter fuld opladning, anbefaler vi, at der skiltes med fire timers parkering i dagtimerne. Det vil kræve ændring i ordensreglementet.

Finansiering og etablering

FAB udarbejder et projektmateriale, som indeholder økonomi, placering og opsummerer de relevante oplysninger i forbindelse med etablering af ladestandere.

Hvis det er muligt at søge tilskudspuljer, sørger FAB for dette.

 

Husk, at beboerne skal godkende projektet

Det er på afdelingsmødet, etablering af ladestandere og eventuelle ændringer i ordensreglementet mv. skal vedtages.

Uanset om afdelingen ønsker fælles og/eller individuelle ladepladser skal det bringes som forslag på afdelingsmødet.