Hindehøj Parken

Afdelingen er bygget på et skrånende areal fra Kertemindevej og ned mod Skibhusene og Seden. Dette har gjort det muligt at opføre spændende boliger i forskudt plan. Der er et mindre haveareal til hver bolig og adgang til gode rekreative områder og legemuligheder for børnene. Der er fællesvaskeri i afdelingen. Tilkørsel og parkeringer er passende adskilt fra stier og grønne arealer. Der er indkøbsmuligheder i gåafstand og kort afstand til Center Øst, børneinstitution, skoler, kirke m.v. Der er gode busforbindelser både til byen og oplandet.

Dokument
Beslutningsreferat ordinært afdelingsmøde 2024
Beslutningsnotat ordinært afdelingsmøde 2023
Vedligeholdelsesreglement
Ordensreglement

Driftscenter Vollsmose - Ejendomskontor Hindehøjen

Driftscenter Vollsmose - Ejendomskontor Hindehøjen
Hindehøjen 77
5240 Odense NØ

Tlf: 66106656

ejd.hindehoejen@fabbo.dk

Kontorets åbningstider
  • Tirsdag, fredag 08.30-09.00
  • Torsdag, kun i ulige uger 15.30-16.00

Retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail. Ejendomsmesteren tjekker typisk kun sin e-mail én gang pr. arbejdsdag. Skriv gerne et tlf. nr. i din mail, så ejendomsmesteren kan kontakte dig. Ved alvorlige skader udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid, skal du benytte nødhjælpslisten.

For øvrige retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail læs her.

Nødhjælp

Du kan bruge vores AKUT HJÆLP, hvis der opstår et akut problem i din bolig udenfor normal arbejdstid. Vi gør dog opmærksom på, at du indenfor normal arbejdstid skal kontakte din ejendomsmester først. Er det ikke muligt at få fat i ejendomsmesteren, kan du ringe på akut-telefonnummer: 63 12 56 78

Vi gør opmærksom på, at det kun gælder i absolutte nødsituationer såsom: Sprængt vand/varmerør, stoppet toilet, Ituslået rude, indbrud eller lignede (der giver adgang til boligen), brand (i tilfælde af brand – ring 112), ingen el i boligen (tjek først sikringerne og relæet) og ingen varme i boligen (hvis det er mellem november og marts).

Via vores AKUT HJÆLP vil du modtage relevant hjælp og blive viderestillet til en person, der kan hjælpe dig. Du vil derfor blive spurgt om, hvilken afdeling du bor i, og hvad din adresse er.

Hvis De rekvirerer hjælp på ovenstående nummer, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende arbejdsdags kontortid. BEMÆRK! at ved unødige tilkald kan De risikere selv at skulle betale regningen.

Læs om vores akut hjælp her (link)