Korsløkkeparken B

Denne afdeling består af 66 etageboliger opført i 1951 på et hjørne ved Rødegårdsvej og Østerbæksvej. En bebyggelse, som er trukket lidt tilbage fra vejen, således at der er blevet plads til gode friarealer til leg for børnene og ophold for beboerne trods den bynære beliggenhed.

Til området er der gode trafikforbindelser. Her er parkeringsforholdene mere begrænsede, dog er der fri parkering omkring afdelingen. I løbet af 2024 vil der ligeledes blive etableret fælles ladestandere for afdelingens beboere. Der er meget kort afstand til gode butikker, skole, kirke m.v. og der er stiforbindelser til grønne rekreative områder.
Nærmeste store forretningscenter er Rosengårdscentret.

Der er forskelle i huslejens størrelse som følge af individuelle moderniseringer i de enkelte lejligheder.

Dokument
Beslutningsreferat ordinært afdelingsmøde 2024
Beslutningsnotat ordinært afdelingsmøde 2023
Vedligeholdelsesreglement
Ordensreglement

Driftscenter Korsløkken

Driftscenter Korsløkken
Johannes Larsens vej 45
5220 Odense SØ

Kontorets åbningstider
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 07:30 - 09:00 (personlig og telefonisk henvendelse)
  • Tirsdag og torsdag kl. 14:30 - 15:30 (personlig og telefonisk henvendelse)

Det vil være muligt at lægge en besked på telefonsvareren på tlf.: 66156676. Husk at opgive adresse og telefonnummer.

Retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail. Ejendomsmesteren tjekker typisk kun sin e-mail én gang pr. arbejdsdag. Skriv gerne et tlf. nr. i din mail, så ejendomsmesteren kan kontakte dig. Ved alvorlige skader udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid, skal du benytte nødhjælpslisten.

For øvrige retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail læs her.

Nødhjælp

Du kan bruge vores AKUT HJÆLP, hvis der opstår et akut problem i din bolig udenfor normal arbejdstid. Vi gør dog opmærksom på, at du indenfor normal arbejdstid skal kontakte din ejendomsmester først. Er det ikke muligt at få fat i ejendomsmesteren, kan du ringe på akut-telefonnummer: 63 12 56 78

Vi gør opmærksom på, at det kun gælder i absolutte nødsituationer såsom: Sprængt vand/varmerør, stoppet toilet, Ituslået rude, indbrud eller lignede (der giver adgang til boligen), brand (i tilfælde af brand – ring 112), ingen el i boligen (tjek først sikringerne og relæet) og ingen varme i boligen (hvis det er mellem november og marts).

Via vores AKUT HJÆLP vil du modtage relevant hjælp og blive viderestillet til en person, der kan hjælpe dig. Du vil derfor blive spurgt om, hvilken afdeling du bor i, og hvad din adresse er.

Hvis De rekvirerer hjælp på ovenstående nummer, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende arbejdsdags kontortid. BEMÆRK! at ved unødige tilkald kan De risikere selv at skulle betale regningen.

Læs om vores akut hjælp her (link)