Korsløkkeparken K

Afdelingen består af 40 rækkehuse og 40 ældre- og handicapvenlige boliger.  I alt 80 boliger i et og to plan. Kommunen har visitationsretten til boligerne. Boligerne er beliggende i et etageboligområde bestående af godt 1.200 boliger. Afdelingen ligger tæt på Rosengårdcenteret, IKEA og Bilka-området, ligesom der er fornuftig afstand til bymidten, som blandt andet kan nås via letbanen som stopper i nærheden af afdelingen.

Ejendomskontor

Ejendomskontor
Johannes Larsens vej 45
5220 Odense SØ

Kontorets åbningstider
  • Mandag og onsdag kl. 07:30 - 09:00 (personlig henvendelse)
  • Tirsdag og torsdag kl. 14:30 - 15:30 (personlig henvendelse)
  • Fredag kl. 07:30 - 09:00 (personlig henvendelse)
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 09:00 - 10:00 (telefonisk henvendelse)
  • Tirsdag og torsdag kl. 13:30 - 14:30 (telefonisk henvendelse)

Det vil være muligt at lægge en besked på telefonsvareren på tlf.: 66156676. Husk at opgive adresse og telefonnummer.

Retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail. Ejendomsmesteren tjekker typisk kun sin e-mail én gang pr. arbejdsdag. Skriv gerne et tlf. nr. i din mail, så ejendomsmesteren kan kontakte dig. Ved alvorlige skader udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid, skal du benytte nødhjælpslisten.

For øvrige retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail læs her.

Nødhjælp

Du kan bruge vores AKUT HJÆLP, hvis der opstår et akut problem i din bolig udenfor normal arbejdstid. Vi gør dog opmærksom på, at du indenfor normal arbejdstid skal kontakte din ejendomsmester først. Er det ikke muligt at få fat i ejendomsmesteren, kan du ringe på akut-telefonnummer: 63 12 56 78

Vi gør opmærksom på, at det kun gælder i absolutte nødsituationer såsom: Sprængt vand/varmerør, stoppet toilet, Ituslået rude, indbrud eller lignede (der giver adgang til boligen), brand (i tilfælde af brand – ring 112), ingen el i boligen (tjek først sikringerne og relæet) og ingen varme i boligen (hvis det er mellem november og marts).

Via vores AKUT HJÆLP vil du modtage relevant hjælp og blive viderestillet til en person, der kan hjælpe dig. Du vil derfor blive spurgt om, hvilken afdeling du bor i, og hvad din adresse er.

Hvis De rekvirerer hjælp på ovenstående nummer, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende arbejdsdags kontortid. BEMÆRK! at ved unødige tilkald kan De risikere selv at skulle betale regningen.

Læs om vores akut hjælp her (link)