Pressemeddelelse om arealudviklingsselskab for Fremtidens Vollsmose