IT

Brian Pedersen

Chef for Økonomi og IT
63 12 56 48
brpe@fabbo.dk

Dan Poulsen

IT Administrator
63 12 56 11
dpo@fabbo.dk

Tim Kristensen

IT Supporter
63 12 56 15
tikr@fabbo.dk

Vagn Ridderberg

IT medarbejder
63 12 56 10
vr@fabbo.dk