Driftsledere

Flemming

Driftsleder - Odense Midt og Sydfyn
66 19 23 66
flst@fabbo.dk

NN

Driftsleder - Korsløkken
66 15 66 76
driftkorsloekken@fabbo.dk

Mathias

Driftsleder - Østfyn
65 93 35 13
mara@fabbo.dk

Tommy

Driftsleder - Vollsmose
63 35 74 65
tofr@fabbo.dk

Claus

Driftsleder - Nordvestfyn
63 12 56 65
clbr@fabbo.dk

Lars

Driftsleder - Odense Vest og Korsløkken (konstitueret)
66 16 87 13
laen@fabbo.dk

Nanna

Driftsleder - Odense Nord og Nordøstfyn
66 11 53 82
najo@fabbo.dk