Korsløkkeparken F

Træffetider
(Personlig og telefonisk henvendelse)
Mandag, onsdag og fredag kl. 07:30 - 09:00
Tirsdag og torsdag kl. 14:30 - 15:30

Driftscenter Korsløkken
Adresse: Johannes Larsens Vej 45, 5220 Odense SØ
Tlf: 66 15 66 76  (Det er muligt at lægge en besked på telefonsvareren. Husk at opgive adresse og telefonnummer)
Mail: driftkorsloekken@fabbo.dk

NN

Driftsleder - Korsløkken
66 15 66 76
driftkorsloekken@fabbo.dk

Lasse

Ejendomsmester
66 15 66 76
driftkorsloekken@fabbo.dk

Steffen

Ejendomsmesterassistent
66 15 66 76
driftkorsloekken@fabbo.dk

Carsten

Ejendomsmesterassistent
66156676
driftkorsloekken@fabbo.dk

Jimmi

Ejendomsfunktionær
66 15 66 76
driftkorsloekken@fabbo.dk

Lars

Driftsleder - Odense Vest og Korsløkken (konstitueret)
66 16 87 13
laen@fabbo.dk

Søren

Ejendomsfunktionær
66 15 66 76
driftkorsloekken@fabbo.dk

Moustapha

Ejendomsfunktionær
66 15 66 76
driftkorsloekken@fabbo.dk

Lars

Ejendomsfunktionær
66 15 66 76
driftkorsloekken@fabbo.dk

Betina

Ejendomsfunktionær
66 15 66 76
driftkorsloekken@fabbo.dk

Steffan

Ejendomsfunktionær
66156676
stjes@fabbo.dk

Preben

Ejendomsfunktionær
66156676
prpe@fabbo.dk