Hvad er en afdelingsbestyrelse?

I de fleste afdelinger findes der en afdelingsbestyrelse, der fungerer som bindeled mellem beboerne og boligselskabet, og som også står for afholdelse af diverse aktiviteter i afdelingen.
Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på det ordinære afdelingsmøde (beboermøde), der afholdes én gang om året.

Har du interesse i, hvad de laver i afdelingsbestyrelsen, eller vil du selv gerne være med til at arrangere nogle aktiviteter i din afdeling, så kontakt formanden for afdelingsbestyrelsen og hør nærmere.

Du kan læse mere om bestyrelsesarbejdet i en af FAB boligafdeling her.