Hvordan foregår synet af boligen?

Ejendomsmesteren gennemgår boligen og noterer, hvad der skal laves. Har du ødelagt eller misligholdt noget i boligen, vil du skulle betale for det, og hvis noget af istandsættelsen skyldes almindelig slid og ælde, så betaler afdelingen for denne del af udgiften.
Har du ikke selv malet, eller bliver din maling af nogle rum ikke godkendt, skal der også udføres ’normalbeløbsarbejde’, som er maling af lofter og vægge, her betales noget af udgiften af dig og noget af afdelingen. Fordelingen afhænger af, hvor længe du har boet i boligen.
Mangler du at aflevere én eller flere nøgler, så er man nødt til at omkode eller udskifte låsesystemet, så den nye lejer er sikker på, at der ikke eksisterer andre nøgler til boligen. Denne udgift skal du i givet fald betale, så husk at medbringe alle nøgler du har fået udleveret.
Når synet er overstået underskrives synsrapporten, og du får en kopi med derfra.