Hvordan fungerer fællesvaskeriet?

I afdelinger med et fællesvaskeri får du udleveret et vaskekort eller en vaskebrik, som du skal bruge til at få adgang til vaskeriet og som betaling for vask. Udgiften for vask vil blive opkrævet sammen med din husleje.
Opkrævningen af vask er altid to måneder bagud, således at det, du f.eks. vasker i januar, opkræves sammen med huslejen for marts. – Priserne på vask og tørring er opslået på vaskeriet.
Går dit vaskekort/-brik i stykker, eller mister du kortet/-brikken, skal du kontakte ejendomsmesteren for at få et nyt og samtidig få dit gamle kort/brik spærret. – Kan du ikke få fat i ejendomsmesteren, og er du nervøs for, at andre skal bruge dit tabte kort, så kontakt administrationen på tlf. 63 12 56 00 i deres åbningstid, så kan de spærre dit vaskekort.
Husk at du skal betale for alt forbrug på vaskekortet, indtil du eventuelt beder om at få det spærret, så pas godt på det!