Kan jeg få dækket nogle af udgifterne, hvis jeg selv istandsætter boligen?

Nej, du har ikke indbetalt til nogen ’vedligeholdelseskonto’ og derfor kan du heller ikke få refunderet udgiften til f.eks. lakering af gulve, hvis du selv vælger at få udført det, inden fraflytning.
Maling af lofter og vægge hedder ’Normalbeløbsarbejde’ og vil altid skulle udføres i forbindelse med en fraflytning. Du får refunderet 1% af udgiften til malerarbejdet for hver måned, du har boet i boligen. Hvis du har boet i boligen igennem længere tid, så overvej derfor om det kan svare sig selv at male, eller om din andel af udgiften er så lille (eller slet ingen), at det er billigere for dig at lade boligselskabets malere gøre det. – Du kan ikke få udbetalt den procentvise refusion, og så selv købe maling for pengene.
Malerarbejde der ligger udover den almindelige loft- og vægbehandling, og som skyldes misligholdelse, får du ikke refunderet en andel af, det skal du selv betale fuldt ud.