Afdelingsmøder: Afdelinger hvor der skal afholdes urafstemning om budget 2021/2022

Som beskrevet i en nyhed her på hjemmesiden d. 8/1 2021, giver de midlertidige regler på det almene boligområde (pga. COVID-19) boligorganisationer mulighed for at fravige gældende regler, hvilket også gør sig gældende i forhold til afholdelse af afdelingsmøder.

En fast del af afdelingsmødet er bl.a., at budgettet for det kommende år er til afstemning. For at eventuelle huslejeforhøjelser kan varsles rettidigt og træde i kraft pr. 1/7 2021, er det nødvendigt, at budgettet for 2021/2022 behandles inden udgangen af marts 2021.

 

Afdelinger med urafstemning om budget 2021/2022.

I afdelinger, hvor driftsbudget 2021/2022 overstiger det foregående års budget med mere end 2%, vil budgettet blive sendt til urafstemning i afdelingen.

Det betyder, at alle afdelingens beboere får mulighed for ved skriftlig afstemning at stemme om budget 2021/2022.

I følgende syv afdelinger vil der være urafstemning om budget 2021/2022:

 • Afdeling 11 Mosegårdsparken A
 • Afdeling 15 Fyrreparken
 • Afdeling 37 Korsløkkeparken G
 • Afdeling 52 Båring
 • Afdeling 61 Riisingsparken
 • Afdeling 84 Sønderport
 • Afdeling 91 Skovbrynet

I afdelinger hvor der har været urafstemning, vil budget 2021/2022 ikke komme til afstemning, når det ordinære afdelingsmøde forventeligt afholdes senere på foråret. Det er derfor vigtigt, at du afgiver din stemme ved urafstemningen.

 

Urafstemning – hvad skal der ske?
Der kommer mere udførlig information her på hjemmesiden og til de berørte afdelinger senere, men helt overordnet forløber urafstemningen på denne måde:

 • Alle beboere i de syv afdelinger modtager i deres postkasse en kuvert med alt materiale vedr. budget 2021/2022 og selve afstemningen
  • Der vil være en tekst som forklarer budgettet og herunder hvorfor budgettet er steget siden sidste år
  • Der vil være en stemmeseddel og forklaring om, hvor du kan aflevere din stemmeseddel, hvad tidsfristen for afstemningen er, hvordan optællingen af stemmesedler foregår og hvornår og hvordan resultatet meldes ud
 • Materialet til afstemningen forventes omdelt til postkasser i de syv afdelinger i slutningen af januar, hvorefter der kan stemmes i en periode på ca. 8-10 dage. De præcise datoer for afstemningen meldes ud her på hjemmesiden senere og står også i materialet som omdeles.

 

Øvrige afdelinger
Hvis du bor i en afdeling, som ikke er nævnt blandt de syv afdelinger ovenfor, betyder det, at budget 2021/2022 for din afdeling kommer til afstemning, når der afholdes ordinært afdelingsmøde senere på året.

For at eventuelle huslejeforhøjelser kan varsles rettidigt og træde i kraft pr. 1/7 2021, er det dog nødvendigt, at budget 2021/2022 behandles inden udgangen af marts 2021. Derfor vil FABs organisationsbestyrelse på bestyrelsesmøde i marts godkende budgetter for alle øvrige afdelinger (jf. de midlertidige regler som beskrevet i nyhed d. 8/1).

Budgettet vil stadig komme til afstemning på det ordinære afdelingsmøde, da organisationsbestyrelsens beslutning gælder for perioden frem til afdelingsmødets afholdelse, og afdelingsmødet kan godkende budgettet for den resterende del af året.

 

Opsamling på ovenstående

 • Der vil være urafstemning i følgende syv afdelinger:
  • Afdeling 11 Mosegårdsparken A
  • Afdeling 15 Fyrreparken
  • Afdeling 37 Korsløkkeparken G
  • Afdeling 52 Båring
  • Afdeling 61 Riisingsparken
  • Afdeling 84 Sønderport
  • Afdeling 91 Skovbrynet

 

 • Mere detaljeret information om urafstemning kommer her på hjemmesiden, og alt materiale og forklaring vedr. urafstemning omdeles til beboerne i de syv afdelinger i slutningen af januar.
 • For alle andre afdelinger end de syv ovenfor nævnte kommer budget 2021/2022 til afstemning, når der senere afholdes ordinært afdelingsmøde
 • Der informeres løbende om situationen med afdelingsmøderne her på hjemmesiden
 • Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Majbritt Thomsen på 63 12 56 03 /mjt@fabbo.dk
 • 12. januar 2021