Boligsociale indsatser gør en forskel

To rapporter om boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden viser, at boligsociale indsatser gør en forskel for beboerne i de undersøgte boligområder.

På baggrund af tidligere tildelte midler har Landsbyggefonden givet tilsagn om støtte til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser til udsatte almene boligafdelinger i Danmark. Landsbyggefonden har igangsat en landsdækkende evaluering med fokus på en række aktiviteter, herunder:

  • Kriminalitetsforebyggelse.
  • Skolegang og uddannelse.
  • Forældrekompetencer og børns trivsel.
  • Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet
  • Huslejenedsættelser.

Rapporterne viser, at de undersøgte aktiviteter kan motivere og skabe positive forandringer hos børn, unge og voksne. Derudover fremmer aktiviteterne sociale og faglige kompetencer, hvilket hjælper til at komme videre i uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet.

Rapporten, der sætter fokus på uddannelse viser bl.a., at kvinder der uddannes til at være netværksmødre, i højere grad end andre kvinder i boligområder søger uddannelse.

Dertil påviser rapporten omhandlende beskæftigelse, at chancen for at få og fastholde et fritidsjob for unge, der har deltaget i en fritidsjobindsats eller i et lommepengeprojekt i regi af en boligsocial indsats, er tre gange større end for de unge, der ikke har.

Du kan læse mere om de to rapporter her

Læs rapporten: ”Børn og unges uddannelseschancer – De boligsociale indsatsers bidrag” her

Læs rapporten: ”En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser” her.

  • 4. september 2018