Ensomhed i udsatte områder skal bekæmpes

Nedlukningen af samfundet i forbindelse med coronakrisen har spillet en stor rolle i, at både børnefamilier og ældre i Odenses udsatte boligområder har oplevet en langvarig social tilbagetrækning, som har ført til øget ensomhed.

Den ærgerlige tendens er desuden også bemærket af de boligsociale medarbejdere i BoligSocialt Hus, der arbejder ihærdigt på, at får flere beboere i Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke og Skt. Klemensparken til at være en aktiv del af fællesskabet.

BoligSocialt Hus, som arbejder igennem FAB – Fyns Almennyttige Boligselskab og tre andre almene boligorganisationer, har lagt kræfter sammen med Café Paraplyen, AOF Center Odense og Faglige Seniorer om at iværksætte folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber. BL – Danmarks Almene Boliger har i forbindelse med projektet ydet en halv million kroner i støtte til bekæmpelsen af ensomhed i flere, udsatte boligområder i Odense.

”Vi skal skabe lettilgængelige veje ind i nye fællesskaber for de beboere, der føler sig ensomme. Derfor bliver beboerhusene i boligområderne platformen for kulturcaféernes aktiviteter og de frivillige, der vil være med til at drive projektet,” fortæller Katrine Frederiksen, der arbejder med foreningsliv og frivillighed i BoligSocialt Hus.

Kulturcaféerne i de udsatte boligområder kommer til at varetage ansvaret for, at de frivillige fællesskaber får et frisk pust i en tid med afstandskrav – ligeledes når samfundet åbner op igen.

Aktiviteterne i de boligsociale kulturcaféer kommer til at bestå af ”Opgangsambasadører”, der har til opgave at iværksætte afstandsfællesskaber. Der vil yderligere blive tilbudt fysiske fællesskaber, hvor beboerne forsamles (indenfor de tilladte grænser, naturligvis) – gennem foredrag, koncerter, undervisning, kreative fag og motion.

Første trin af projektet et påbegyndt – det vil sige, at BoligSocialt Hus er i gang med at mobilisere og rekruttere frivillige, der kommer til at stå for at planlægge og afholde de adskillige aktiviteter. De frivillige skal også skabe holdbare løsninger sammen med beboerne, så flere mennesker på tværs af etnicitet, sociale og økonomiske lag kan mødes og interagere.

Vi i FAB – Fyns Almennyttige Boligselskab ønsker kulturcaféerne og de frivillige masser af medvind i kampen om forebyggelse af ensomhed.

  • 21. april 2021