Farvel til Corona-regler og forbud

Stort set alle forskellige forbud og regler i forhold til Corona ophører pr. 1. september 2021. Nedenfor en kort opsummering til jeres orientering.

Det store forsamlingsforbud og regler omkring forsamlinger afskaffes pr. 1 september 2021. Der gælder således ikke længere krav til, hvor mange mennesker der må forsamles i forskellige sammenhænge af hensyn til at undgå smitte.

De fleste corona-restriktioner er også afskaffet. Der gælder lige nu alene krav om coronapas i nattelivet, som dog allerede ophæves den 10. september, hvor covid-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom. Der kan ikke længere ske automatisk sogne- og kommune-nedlukninger, men der vil være anbefalinger for tiltag på børne- og undervisningsområdet.

Særligt for FABs boligafdelinger
De midlertidige regler på boligområdet er også afskaffet pr. 1. september 2021.

Der er således for de almene boligorganisationer ikke længere særlige regler at tage højde for på grund af corona – og de almene boligorganisationer driftes nu efter de almindelige gældende almene regler.

Vi er heldigvis godt på vej tilbage til en mere almindelig hverdag, som før corona og håber, det kan mærkes i alle vores boligafdelinger, hvor vores beboere kan genoptage deres mange sociale aktiviteter i boligafdelingen.

  • 3. september 2021