Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2022

Torsdag den 24. november 2022 afholdes ordinært repræsentantskabsmøde.

Dagsorden til mødet er i dag udsendt til FABs repræsentantskab og kan desuden læses her.

På dagsordenen er bl.a. vedtægtsændringer, og en vedtægtsændring kræver fremmøde af 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Da vi af erfaring ved, at det kan være svært at nå så mange mødedeltagere til det ordinære repræsentantskabsmøde, indkaldes også samtidig til ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 30. november 2021.

Dagsorden til det ekstraordinære møde kan læses her.

  • 26. oktober 2022