Information om råderet i FAB

I de sidste par uger har medierne bragt forskellige historier om råderet, herunder individuelle renoveringer og forbedringer for beboere i almennyttige boliger.

Historierne drejer sig om, hvordan beboere i almene boliger har mulighed for at udføre individuelle renoveringer, typisk som renovering af køkken og badeværelse, mod en stigning i huslejen. Disse muligheder er nøje beskrevet i den lovgivning, der gælder for den almene sektor.

I FAB ønsker vi at understrege, at de procedurer, vi administrerer efter, er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. FABs revisorer kan ligeledes bekræfte dette.

De individuelle renoveringer, der udføres i FAB, udgør ikke et lån til beboerne, men er alene en stigning i huslejen, som sigter mod at dække omkostningerne ved forbedringerne i den pågældende boligafdeling, hvorefter stigningen ophører.

  • 8. december 2023