NEJ til fysisk helhedsplan i Birkeparken

Vi er ærgerlige over, at beboerne stemte nej til helhedsplanen, da vi mener helhedsplanen er den bedste løsning for området og beboerne på længere sigt.

Vi har dog forstået, at nej´et ikke er et udtryk for, at man ikke ønsker renovering af boligerne, men mere et nej mod nedrivninger. Vi har forståelse for at man er imod nedrivninger, da det er indgribende særligt for dem der skal flytte.

Næste skridt:  Da der er stemt nej, skal helhedsplanen til afstemning i FABs repræsentantskab. Det forventer vi bliver i slutningen af november.

  • 14. oktober 2021