Pia Olsen Dyhr og BygtilVækst i Korsløkken

SFs Pia Olsen Dyhr var på besøg i Korsløkken og hørte om succesen med at få unge fra området i gang på byggepladsen.

I de kommende forhandlinger om regeringens ghettoudspil er det ikke udelukkende socialt belastede boligområder, der vil blive diskuteret. De gode resultater fra den nye snusepraktik i byggeriet har vakt opsigt, og vil derfor blive bragt ind i forhandlingerne om regeringens ghettoudspil. Den Fynske indsats benævnes også som ”BygtilVækst”.

Ghettoplanen lægger op til, at der skal ske store ændringer i flere af landets almene boligbyggerier, dels med nedrivninger og nybyggerier. I den forbindelse mener Brian Dybro, rådmand for SF, at det vil være oplagt at kopiere denne model, og indføre sociale klausuler, der sikrer et snusepraktik-forløb, lærerpladser og småjobs. Odense har gode erfaringer med at få unge i gang via snusepraktik, og de derfor skal i spil til forhandlingerne om regeringens ghettoudspil. Står det til Pia Olsen Dyhr skal kommunerne i samarbejde med boligforeningerne pålægges et antal lærepladser, snusepraktikker og småjobs i forbindelse med byggeopgaver.

  • 22. marts 2018