Varsling for huslejeregulering udsendes digitalt

Der er efter gældende regler udarbejdet et driftsbudget for afdelingen for 2019-2020, som er blevet behandlet og godkendt på det årlige ordinære afdelingsmøde.

Hvis budgettet medfører en lejeregulering vil der i løbet af marts måned blive udsendt en varsling af huslejeregulering gældende pr. 1. juli 2019. Budgettet er tidligere omdelt inden de ordinære afdelingsmøder og nu er tilgængeligt her på FABs hjemmeside.

Hvis budgettet for din boligafdeling medfører en huslejeregulering vil du i løbet af marts måned modtage en varsling digitalt. Som udgangspunkt vil du modtage et brev i din e-boks, hvor du kan læse om lejereguleringen. Hvis du ikke er tilmeldt e-boks vil du modtage en mail med samme information. Hvis du hverken har mulighed for at modtage besked på e-boks eller mail, vil du få tilsendt et fysisk brev til din adresse.

Hvis du i dag modtager boligstøtte vil denne automatisk blive reguleret, da vi i FAB giver Udbetaling Danmark besked om huslejereguleringen. Du kan her se et eksempel på et brev omhandlende ”Varsling af huslejeregulering pr. 1. juli 2019”.

  • 14. marts 2019