Straffeattest

FAB arbejder målrettet på at få ændret beboersammensætningen i de udsatte boligområder for at undgå at områderne bliver hårde ghettoer og vi derfor skal reducere andelen af boliger.

Derfor beder vi alle nye lejere om at fremvise straffeattest ved indgåelse af lejekontrakt. Dette gælder i følgende udsatte boligafdelinger:

  • Fyrreparken afd. 15.
  • Birkeparken afd. 16.
  • Tjørnehaven afd. 17.
  • Riisingsparken afd. 61.

Derudover gælder det også i følgende afdelinger:

  • Højstrupparken afd. 51.
  • Korsløkken afd. 34, 35, 37.

 

FAB beder om dokumentation ift. følgende:
Ansøgere over 15 år og dennes husstand må ikke være dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer indenfor indeværende og de forudgående to kalenderår.

 

Lovhjemmel
Jf. bekendtgørelse om udlejning af almene boliger § 29:
Boligorganisationen kan forlange, at boligsøgende før indgåelse af lejekontrakt om en bolig i et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1, fremlægger straffeattest, jf. § 11 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), for sig selv og medlemmerne af den boligsøgendes husstand.
Stk. 2. Indeholder straffeattesterne nævnt i stk. 1 tilførsler om kriminalitet, der vurderes at have betydning for trygheden i det pågældende boligområde, kan boligorganisationen afvise udlejning til den boligsøgende.